ארץ ישראל"ראיתי במכתב שכתב רבנו בעל ה"תניא" לרבנו מברדיטשוב זכותם תגן עלינו, בשנת תקס"ב, בעת שבשרו שיצא לחפשי ממאסרו בפטרבורג וז"ל: 
"אגידה ואדברה עצמוּ מִסַפֵּר, כי הפליא והגדיל ה' לעשות בארץ, ומי אנכי, שפל אנשים כמוני שהביאני ה' עד הלום, שנתגדל ונתקדש שם שמים על ידי וכו', אך מאת ה' היתה זאת, לגלגל זכות על ידינו בזכות הארץ הקדושה ויושביה, היא שעמדה לנו ותעזור לנו בכל עת, להרחיב לנו בצר ולחלצינו ממיצר".
למדתי מתוך דבריו הקדושים ממש דבר חדש שלא ידעתי עד כה, ולא ראיתי עוד בשום ספר - שבזמן שהאדם הישראלי הוא בצרה, ר"ל, יוכל להנצל מהצרה בזכות ארץ ישראל ויושביה...
ועי' בהקדמת ספר דרשות לרבנו החת"ס: "דהנה בכל הפרשיות הללו שנה ושלש בתוכחותיו, ומזכיר ארץ ישראל בכל פרט ופרט, והיא לסגולה נפלאה, כי הזכרת הארץ המקודשת מוליד קדושה בלב השומע... ואמר הקב"ה, שכל־כך יתקדשו כלל ישראל, שאם ישמע שם "ישראל" - ישמור ויעשה מצוות ה'. וזהו "ושמעת ישראל" - אם תשמע שם "ישראל" - "ושמעת בקולו" - ע"י הזכרת שם ישראל. ומסיים למשל "כאשר דבר לך ארץ זבת חלב ודבש" בכל ענין וענין, כדי שע"י ההזכרה יתוסף לך קדושה הכי נמי דכוותה". עכ"ל הקדוש.
הרי דהתורה בכונה הרבתה להזכיר את הארץ הרבה פעמים אין מספר, כדי שבהזכרתה יתוסף לנו קדושה. הרי, שכל־כך גדול כחה. 
א"כ, אין תימה במה שיגדל כחה לחלצינו תמיד ממיצר בכל עת שנשא את שמה על שפתינו, ונחמוד בליבנו לשוב אליה ולישב בתוכה כמקדם, אמן כן יאמר ה' בב"א".
(אם הבנים שמחה / הקדמה ראשונה)


ארץ ישראל - היפהפיה הנרדמת:

היפהפייה הנרדמת - שיעור לשמיעה:

סור מרע, לשון הרע וארץ ישראל - שיעור לשמיעה:

מסירות נפש בעליה לארץ ישראל - שיעור לשמיעה:

מעלת ארץ ישראל:

יהדות ארץ ישראל היא לא יהדות חו"ל!

לא עוזבים את ארץ ישראל:

הרב קוק מזהיר לעלות לארץ ישראל:

יום העצמאות - היום הכי אדיר בהיסטוריה!

והבאתי:

ציונות וחזרה בתשובה:

תורה וארץ ישראל:

יראת העונש תשובה מאהבה וארץ ישראל:

ההדרכה בארץ ישראל היא על ידי אהבה:

מאבק טריטוריאלי ומאבק אידיאולוגי:

אהבה טבעית לארץ:

מדינת ישראל – האם אנחנו בגאולה?

ארץ ישראל – לא סתם אדמה:

הקודש שבטבע:

גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה:

כִּי פָקַד ה' אֶת עַמּוֹ!

הכרה בגאולת ה' את עמו:

למה צריך את אליהו הנביא?

השאלות הלאומיות של עמ"י הן דבר ה'!

אמונה ביחד עם מעשה:

"בְּקַבְּצִי אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל מִן-הָעַמִּים":

ריחוק נפשי מארץ ישראל:

ארץ ישראל - ויצילהו מידם:

הקדושה וארץ ישראל:

מסירות נפש בארץ ישראל:

יציאה מא"י = גלות! חזרה לא"י = גאולה!!!

שכינה ע"י שכונה:

משברים בבניין הארץ:

אחדות בין התורה לחיים:

תורה מחוברת לחיי המעשה!

גאולה ותשובה בגדלות!

"אֶרֶץ, אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ":

ארץ ישראל ובנין המקדש!

סבלנות בחינוך ובהקמת המדינה:

אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת:

אחדות ע"י ארץ ישראל:

ממלכת כהנים וגוי קדוש:

הקודש בתוך החול:

עם לבדד ישכון:

לראות את ארץ ישראל באמת:

התשובה בארץ ישראל:

מצב נפשי של דרך:

לראות גאולה בכל בנין:

תודה לה':

גאולה בדרך הטבע:

ברית מילה וארץ ישראל:

רש"י הראשון ארץ ישראל ובית המקדש:

הברכה הפנימית בארץ הצבי:

אחדות בארץ ישראל:

ארץ = תודעה!

סור מרע וארץ ישראל:

מדינה בתהליך של לידה:

לקנות את הארץ ולגלות את הנשמה:

הפוסל במומו פוסל:

אפור אבל מדהים:

קשיים בתהליך:

יום העצמאות - שאלה לי אליך, השם ית'...

להיות בגלות בארצנו!

להיקלט מחדש בארצנו:

השכינה מבקשת ממרן לעלות לא"י:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: