יום חמישי, 1 בינואר 2015

פרשת ויחי – גלות הנפש!

גלות הנפש!


רש"י (מז,כח): "ויחי יעקב. למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד,  שהתחילו לשעבדם".

אבל השעבוד מוזכר רק בפרשת שמות, אז על איזה שיעבוד רש"י מדבר? במיוחד שעכשיו אנחנו לפני מותו של יוסף וכל הדור שלו?

כותב השפת האמת שמדובר כאן בגלות הנפש שקדמה לשעבוד הגוף, והוא מדייק ברש''י  שאומר : "שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל", כלומר לא מדובר בשעבוד הגוף אלא בשעבוד הנפש : קלקול העינים – עיני השכל , והלב – המידות ע''י השפעת גלות מצרים שגורמת לעם ישראל להיות במצב רוחני של גלות הנפש הקודמת לשעבוד הגוף.

וירעו אותנו!!!

כמו שכתוב בתפילת מוסף ''מפני חטאנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מאדמתנו''. הגלות לא רק הרחיקה אותנו ריחוק גאוגרפי מארץ ישראל, אלא ''נתרחקנו מאדמתנו'', נוצר ריחוק נפשי כלפי ארץ ישראל, ממנו אנחנו סובלים עד היום הזה.

מעשה ביהודי עשיר מארה''ב שבא לבקר בארץ ישראל בפסח ולפני שחזר לארה''ב בא להפרד ממרן הרב קוק לקראת נסיעתו לארה''ב לביתו. הרב קוק שאל אותו למה הוא לא מחליט להשאר בארץ ישראל,והרי יוכל להיות כתושב ארץ ישראל לעניין יום טוב שני של גלויות אם רק יחליט שהוא משתקע בארץ ישראל. הגביר העשיר השיב לרב קוק שהוא ראה הרבה חילול שבת וחילוניות בארץ ישראל, והוא מעדיף לחזור למקומו שם יש חנוך יהודי וכשרות למהדרין , ושם הוא יוכל לחיות כיהודי חרדי ללא שום השפעה רוחנית שלילית עליו ועל משפחתו. הרב קוק שאל אותו היכן הוא גר בארה''ב והוא אמר לו שהוא גר בדנוור (Denver) עיר הבירה של מדינת קולורדו[1]. הרב הסב את תשומת לבו של האורח שיש הרבה חולי שחפת בדנוור. האורח השיב לו:"בגלל האויר הצח של דנוור באים להתרפא בתוכה חולי שחפת מכל העולם''. ענה לו הרב קוק: ''מה שראית בארץ ישראל הרבה אנשים חוטאים זה בגלל שאויר ארץ ישראל הוא צח ומחכים והיהודים מכל העולם שחלו בכל מחלות הגלות כמו שנאמר ''ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם'' , באים להתרפא בארץ ישראל מכל המחלות הרוחניות של הגלות וסופם שישובו בתשובה ויעלו מעלה מעלה.

משך חכמה (ויקרא כו,מד): "הישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו, ללמדו לשונות לא לו...יחשוב כי ברלין היא ירושלים וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם (סנהדרין לט:), ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים (הושע ט). אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו... כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד"[2].
הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק נפטר 15 שנה לפני השואה! וכבר אז הוא מנבא בספרו את השואה האיומה שהתחילה אצל יהודי גרמניה ועקרה את יהודי גלות גרמניה ואירופה ממקומם.

היום יהודי חו"ל מרגישים מעולה (חוץ מהמקומות שבהם ה' גורם לערבים לנער אותם), בדיוק כמו ההרגשה שהיתה לפני השואה ליהודי גרמניה...
אמנם, אנחנו כבר בא"י ב"ה, חלק נולדו פה וחלק עלו במסירות נפש, אבל, אנחנו צריכים להתפלל שנזכה להרגיש אל א"י את ההרגשות שהיו לאבותינו בגלות במשך 2000 שנה! שהיו מוכנים לתת את היד שלהם בשביל לנשק את העפר של הארץ הזאת!
יה"ר שבקרוב הקב"ה ישבית מעל ארץ ישראל כל אויב ומתנקם מבית ומחוץ!!!
[1] בעיר נמצא המרכז היהודי הלאומי לרפואה ולמחקר, שמתמחה במערכת הנשימה, המערכת החיסונית ומחקר וטיפול באלרגיות.
[2] במצרים בגלל שהתרגלו לארץ גשן קיבלו את ה-נגש נוגשים!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: