מעגל השנהשיעורי הכנה לראש השנה - לשמיעה:

הסימנים - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4tCUPPvwEbBsqMlCjCjnjr?si=G19rhEj4Qk-pjrfG2EvEpA

התשובה - הכנה לראש השנה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/1SJgwgGkni47OxWZexp04Z?si=fZ4PxF9pRSaItKYeOQPFOA

הכנה רוחנית לראש השנה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/6z2uPgK39p1pymGMJwCx6m?si=HQ9Ml1dzRhq539PNkVeNPw 

ציונות וחזרה בתשובה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/5QDhtPcjbZ6ByXPNcL08X0?si=Sc0OycvTQ1WyomONOTmIxw א' תשרי - ראש השנה:

הכנות, הלכות החג, וסדר הסימנים לראש השנה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_21.html

תפילה לשליח ציבור (מכת"י הרמח"ל):
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

יום הולדת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/09/blog-post_49.html

עקדת יצחק - לפני ואחרי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/09/blog-post_20.html

עם מי אתה יושב?
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

צה"ל - רימון - המלכה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/09/blog-post_64.html

בארץ ישראל התשובה מאהבה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_62.html

ראש השנה - גשמי או רוחני:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_48.html

התשובה בארץ ישראל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_1.html

זדונות נעשות כזכויות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_27.html

סליחה מתוך חיבור ואהבה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_89.html

להסתתר בתוך עמ"י:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_2.html

יומיים של שיזוף:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_12.html

חומרת החטא ועוצמת התשובה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post.html

הצור תמים פעלו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_45.html

ומלכותו בכל משלה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_70.html

מזונותיו של אדם קצובים לו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_85.html

תשובה לאורך זמן:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_60.html

התשובה - חזרה לעבר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_19.html

שבירת שגרה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_31.html

ה' דן אותך על הרגע הזה בלבד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_68.html

ה' בורא אותך מחדש:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_81.html

העבודה הלא מרשימה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_84.html

על מה להתפלל בראש השנה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_59.html

לא צדיק גמור - רק להסתובב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_25.html

שמיטת עבירות במוצאי שמיטה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_47.html


ראש השנה - דרשות לפני התקיעות:

בין תקיעה לתרועה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/09/blog-post_24.html

תפילה מוצפנת:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_41.html

לשלם עם הלב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_44.html

להדליק את האש בלב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_10.html

השופר - שעון מעורר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_16.html

עננו אלהא דמאיר עננו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_52.html

איתערותא דלתתא:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_12.html

לב שומע:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_22.html

עליה וירידה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_51.html

עקידת יצחק:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_44.html

שמיעה ולב מבין:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_30.html

רמזים בשופר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_76.html


ראש השנה - שיעורים:

מה אני צריך להרגיש בנפש בראש השנה?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_18.html

כוונת הלב – להמתיק הדין בשורשו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/09/blog-post_48.html

תשובה על העתיד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_36.html

תשובה אמיתית ובריאה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/09/blog-post_16.html

עלינו לשבח זו לא תפילת הדרך:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_42.html

יראת העונש תשובה מאהבה וארץ ישראל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post.htmlד' תשרי - הילולת החכם יהודה אלקלעי!

https://drashotforyou.blogspot.com/2017/08/blog-post_25.htmlשבת שובה:

למלא את התיק בקלות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/10/blog-post_9.html

לחפש את ה':
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/10/blog-post_6.html

ושבית שביו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/09/blog-post_17.html

מי אני באמת?
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/08/blog-post_47.html

הצור תמים פעלו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/08/blog-post_45.html

הוויכוח בין הקב"ה לכנסת ישראל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/08/blog-post_93.htmlט' תשרי - הילולת ר' עקיבא הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2017/05/blog-post_12.htmlט' תשרי - אזכרת הרב משה בוצ'קו:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_16.htmlי' תשרי - יום הכיפורים:

קיצור הלכות יום הכיפורים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_90.html

מהי שליחותך?
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/09/blog-post_15.html

קדוש וברוך - פנימיות וחיצוניות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/09/blog-post_24.html

ארץ ישראל ובנין המקדש:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/09/blog-post_36.html

כרחם אב על בנים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_13.html

וְגַם אֶת דִּמְעָתִי שִׂימָה בְּנֹאדֶךָ:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_93.html

אמונה בעוצמת הנקיון (מתחיל דומה ל'כרחם אב על בנים'):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_63.html

"פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שָׁחַת":
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_33.html

עוצמה של סליחה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_18.html

עוצמה של יום:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_36.html

תשובה שלימה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_46.html

כח הוידוי:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_52.html

"מְחֵה וְהַעֲבֵר פְּשָׁעֵינוּ מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ":
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_93.html

קחו עמכם דברים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_77.html

אוֹר פָּנֶיךָ היום נְסָה עָלֵינוּ:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_39.html


לפני נעילה:

עוד רגע עם אבא:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_46.html

חותמנו לחיים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_59.html

נעילה - פנימיות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_20.htmlט"ו תשרי - סוכות:

סיפורים לסוכות:
https://drive.google.com/open?id=0BzhzhNoJEF91TjVGbU1hVllOd0U

קיצור הלכות סוכה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/10/blog-post.html

הלכות ארבעת המינים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/10/blog-post_3.html

הלכות חול המועד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_18.html

יעקב אבינו - אמונת חכמים בריאה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_13.html

האחדות והשמחה בסוכות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_14.html

חג הילדים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_10.html

חג פליטתנו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_9.html

ארבעת המינים וקידוש השם:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_98.html

שבעת תפקידי הסוכה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_33.html

תנועות המוסר החסידות והרב קוק בהלכות סוכה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_61.html

פנימיות המחלוקת במספר הדפנות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_9.html

פדיון הבן וסוכות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/10/blog-post.html

התורה היא חיינו (פרשת האזינו אבל קשור לסוכות):
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/09/blog-post_25.htmlיום שני של סוכות - יצחק אבינו:

יצחק אבינו:

ספירת הגבורה:
https://open.spotify.com/episode/3m4qSNxowwT6EVOPGSdwHr?si=kOm3AE0qTIq2Twyq2XWjeQ


יום שלישי של סוכות - יעקב אבינו:

הזוגיות של יעקב אבינו:

יעקב אבינו - ריבוי סוגים של אנשים זו מעלה:


יום רביעי של 
סוכות - משה רבינו:

משה רבינו - הנביאים מול החכמים:

משה רבינו - עולם הנצח המקביל לעולמנו:


יום חמישי של סוכות - אהרן הכהן:

אהרן הכהן:

אהרן הכהן - שלום בפועל:


יום שישי של סוכות - יוסף הצדיק:

יוסף הצדיק:
https://open.spotify.com/episode/6n9ath9qfltKfxREuCJSuH?si=MojQR7gBTImf8K0FZ9BQiQ

יוסף הצדיק - החולם הגדול:שבת חוה"מ סוכות:

אין כניסה למלאכים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_6.html

חיבוק ומלחמה גשמית ורוחנית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/09/blog-post_30.htmlכ"א תשרי - הושענא רבה:

הלכות הושענא רבה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_11.html

הושענא רבה - החותם הסופי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/09/blog-post_85.html

הושענא רבה - ערבה פשוטה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_52.html

הושענא רבה - הרגשה של אהבת ה':
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/09/blog-post_30.html
הושענא רבה - שיעורים לשמיעה:

תשע"ה - החתימה הנעשית בלילה זה:
https://open.spotify.com/episode/5sYem4jO0G5U9r7pbbCPYA

תשע"ו - חותם, צלם ומוחין:
https://open.spotify.com/episode/0raD9ibjTiXQdd5pviXywq

תשע"ז - המחלוקת במספר דפנות הסוכה ע"פ הפנימיות:
https://open.spotify.com/episode/1zCEQQ6xZseSmnLq4bwblY

תש"פ - תנועות המוסר החסידות והרב קוק בהלכות סוכה:
https://open.spotify.com/episode/0qHee2u2f8RAGSf6ywQIww

תשפ"א - דוד המלך - איך להשיג אושר פנימי?כ"ב תשרי - שמחת תורה:

שירי שמחת תורה:

הבטחה של ה' בעצמו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/10/blog-post_64.html

חיבור של כל עמ"י:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/10/blog-post_63.html

תורה לכל אחד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_84.html

הלימוד והשמחה בה':
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_8.html

התורה מתאימה רק לנו!
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_14.html

שמחתנו בה' ובתורה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_51.html

שמחה מאהבה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/10/blog-post_15.htmlז' חשון - בקשת גשמים:

כמה מצוות שווה שיעור תורה בצהרי שבת של חורף?

חוני המעגל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/11/blog-post_43.htmlיא' חשון - הילולת רחל אימנו:

רחל אימנו - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/01BaQw2BdMiWIPdrKUqqpf?si=XAWk10OjS9OGoE-2E8pw-g

בריאה בירור ברית ורחל אמנו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/11/blog-post_16.html

רחל אימנו - וויתור עוצמתי:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/11/blog-post_23.html

רחל אימנו - ללמוד על מנת לעשות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/11/blog-post_4854.htmlט"ז חשון - יום פטירת הרב שלמה קרליבך זצ"ל:

מסע השבת עם ר' שלמה קרליבך:  https://drashotforyou.blogspot.com/2016/10/blog-post_30.html


מעלת השמחה:   

הדבר הכי גדול – לעשות טובה למישהו אחר: https://drashotforyou.blogspot.com/2014/11/blog-post_14.html

יהודי של רות:   

דמעה על כל תפר:    


איך עוזרים אפילו לגוי?  https://drashotforyou.blogspot.com/2017/02/blog-post_23.html

כבוד לכל אדם:   


הדרכון מפרמישלאן:   

כל יהודי הוא יהלום:  כ' חשון - הילולת הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.htmlכ' חשון - אזכרת מנשה בן חיים ז"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2015/11/blog-post_7.htmlכ"א חשון - יום פטירת הרב יונתן זקס זצ"ל:

להרים את הכל:

חוסר אונים נרכש ואיך לצאת ממנו:

עשיה עצמית עם ענוה:כ"א חשון - אזכרה של חנה סנש הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2017/01/blog-post_26.html
חודש כסליו:

חודש כסליו - להתחבר אל הפנימיות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/11/blog-post_2.html

לגלות את הפנימיות - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/5kx5lqPhvL1eEB5cq8hfdy?si=AqleiDttQgO3Xmg6k8p7Zg

חודש כסליו - חוש השינה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/11/blog-post_19.html

חוש השינה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/22rGim1vNWMgTaJDsvNVn6?si=mfQj43BOSH6kb0wrcfHDnQז' כסליו - הילולת הרב חרל"פ:

האמהות בחינוך הילדים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/11/blog-post_60.html

החינוך מתחיל בלהיות נורמאלי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_13.html

ארץ = תודעה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/02/blog-post_96.htmlז' כסליו - אזכרת אוריאל פרץ הי"ד:

ארץ ישראל - ויצילהו מידם:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html

אפור אבל מדהים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/06/blog-post_9.htmlט"ו כסליו - הילולת רבי יהודה הנשיא:

https://drashotforyou.blogspot.com/2017/05/blog-post_1.htmlכ"ה כסליו - חנוכה:

קיצור הלכות חנוכה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/11/blog-post_756.html

חנוכה - תפילות וסגולות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

הביטחון והתפילה מושכים שפע מלמעלה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4vNXlPLJ3J8XDQohdm0mrw?si=Q4h0LXnRTWaJCGh6mKQKpg

דרך ללא מוצא - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/1vR6PWteaFcov47R0CderL?si=sgnFX4X6QUCGI03QpnwPUQ

חנוכה - חזרה מלכות לישראל?
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/12/blog-post_94.html

חינוך של חנוכה וחינוך של שבת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/12/blog-post_7.html

פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/12/blog-post.html

ביטחון בה' וביטחון עצמי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/12/blog-post_5.html

חנוכה - האור הגנוז:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/12/blog-post_33.html

האור הגנוז - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/7fDrUrMPAyGp5MbUebfAod?si=Sr-ZlL5QSbu74A-jKgjl0g

חנוכה - סוד השמונה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/12/blog-post_57.html

חנוכה - מסירות נפש נשית:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/12/blog-post_36.html

מחילת עוונות בחנוכה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/12/blog-post_6.html

חנוכה - להיות בגלות בארצנו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/12/blog-post_2.html

חנוכה - מזל שיהודה המכבי לא שאל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/12/blog-post.html

מהי החנוכיה הכי מהודרת?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/12/blog-post_3993.html

מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל בהדלקת נר שביעי של חנוכה התשע"ב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/12/blog-post_1.html

הגלגל מתהפך ברגע אחד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/12/blog-post_89.html

נר איש וביתו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/12/blog-post_11.html

להאיר את העיר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_18.html

אין עוד מלבדו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/11/blog-post_29.html

הרב ניסים פרץ זצוק"ל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_57.html

יסוד האש:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_36.html

מזוזה ונר חנוכה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_4.html

הנקודה הפנימית הטהורה והאישית:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/11/blog-post_22.html

אמונה ובטחון:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_57.htmlחודש טבת:

עין טובה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/12/blog-post_76.htmlי' טבת - צום עשרה בטבת:

רעיונות והלכות לצום עשרה בטבת:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2013/12/blog-post_12.html

אתחלתא דגאולה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/7hWestIepHVtSrkMAlY1Ik?si=pQjfx2UmQl-m4bDHqmrF6Qי"ד טבת - אזכרה של דוד דלרוזה הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2015/01/blog-post_83.htmlי"ט טבת - אזכרה של אורי אילן הי"ד:

ערבות הדדית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/05/blog-post_11.htmlשובבי"ם:

תיקון היסוד - ימי השובבי"ם:
https://drashotforyou.blogspot.com/2013/12/blog-post_8220.html

"אָנֹכִי מֵת, וֵאלֹהִי-ם פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם":
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/12/blog-post_28.html

תורה תיקון הברית וחודש שבט:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/01/blog-post_32.html

שמירת הברית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/01/blog-post_89.html

קדושה ועוף החול:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/10/blog-post_15.html

קדושה וארץ ישראל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/07/blog-post_1967.htmlכ' טבת - הילולת סידנא ר' יעקב אבוחצירא:

קדושה ורבי יעקב אבוחצירא - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4UV3emVEtKKw6sMgsDxnZ9?si=mbhZzDPpTu-UHo5yEWAFBQ

קורות חייו, סיפורים, ודברים מתורתו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/12/blog-post_27.htmlחודש שבט:

התחדשות - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/1PD9gvgcDHCyqbpYr7b3Px?si=ZwULE62_TZOhAmnXpBCZCg

תורה, תיקון הברית, וחודש שבט:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/01/blog-post_32.html

לנחם את עם ישראל (כ"ד שבט):
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/01/blog-post_9.html

זוגיות עם משמעות (כ"ד שבט):
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/02/blog-post_84.htmlד' שבט - הילולת הבבא-סאלי:

יודו לך רעיוני!
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/01/blog-post_8.html

תורה וייסורים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/02/blog-post_11.htmlח' שבט - אזכרת לאה גולדברג:

https://drashotforyou.blogspot.com/2017/02/blog-post_17.htmlי' שבט - הילולת הרש"ש:

מורנו ורבנו הרב ניסים פרץ על רבינו הרש"ש:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/01/blog-post_7.html

הילולת הרש"ש - הקב"ה בצרה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/19NBBYUUW30Z9045EyDCFg?si=_6HpQPWQSA2phEf_tP2o-A י' שבט - הילולת חכם רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל:
ט"ו בשבט - דרשות הלכות וקישורים מעשיים:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/01/blog-post_24.htmlכ"ה שבט - אזכרת יאיר שטרן הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/02/blog-post.htmlכ"ח שבט - הילולת מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל:

הספד על מורי ורבי הרב ניסים בן מימון פרץ זצוק״ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_18.html

הרב על רשב"י:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/05/blog-post_18.html

הרב על ר' מאיר בעל הנס:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_22.html

הרב על האריז"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/07/blog-post_31.html

הרב על הרש"ש:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/01/blog-post_7.html

הרב על האור החיים הק':
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_1.html

הרב מספר על מורו ורבו הרב מרדכי שרעבי זיע"א:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html

הרב על הבן איש חי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/09/blog-post_8.html

הרב על הרב מרדכי אליהו זצוק"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_27.html

הרב בהילולת הרמח"ל האחרונה בחייו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/05/blog-post_21.html

הרב על תיקון היסוד:
https://drashotforyou.blogspot.com/2013/12/blog-post_8220.html

הרב בהדלקת נר שביעי של חנוכה התשע"ב:
https://drashotforyou.blogspot.com/2013/12/blog-post_1.html

הגברת הפנימיות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/07/blog-post_17.html

עיבור וגלגול:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/06/blog-post_9648.html

הרב על מתן תורה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

בראשית תמן:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/10/blog-post_10.html

הרב על משה רבינו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/02/blog-post_33.html

אמונה ובטחון:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/12/blog-post_57.html

בירור הניצוצות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

הרב על מיתת שרה אימנו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/11/blog-post_55.html

הכל מאיתו יתברך!
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/11/blog-post_27.html

המלחמה ביצר הרע:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/08/blog-post_29.html

הקדושה וארץ ישראל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/07/blog-post_1967.htmlחודש אדר:

איך מגיעים לשמחה? שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/02OPCSRX3oYIPvkIzPNEgX?si=tGRt13CCSxmQZL3aK_yARQ

כל אשה אסתר!
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/02/blog-post_95.html

תמיד בשמחה - אבל איך???
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/01/blog-post_12.html

יש ה' בקרבנו אם אין?
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/03/blog-post_19.html

זריזות - שמחה - שירה - שכינה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/02/blog-post_0.html

מעלת היהודי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/02/blog-post_9.htmlא' אדר ב' - אזכרת סבי אליהו שלום בן משה ועליה זצ"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2019/08/blog-post.htmlפרשת שקלים:

פרשת שקלים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

פיל בקוף מחט:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

צדקה ותפילה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4Pgl6MrXLHa2Bv0fnf838L?si=sz8PBp0QRMeZzSFgfnbwKAז' אדר - משה רבינו:

משה רבינו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_33.html

את מי ה' אוהב?
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/11/blog-post_67.html

עשה לך רב:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/02/blog-post_13.html

חסרונות מושלמים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/01/blog-post_58.html

גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/01/blog-post_2.html

אלו מצוות לקחת?
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/01/blog-post_20.html

קול קרא והלכתי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/01/blog-post_26.htmlי"א אדר - הילולת רבינו החיד"א:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/02/blog-post_26.htmlי"א אדר - אזכרת הרב אחיעד אטינגר הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_17.htmlשבת זכור:

זכור את אשר עשה לך עמלק:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/03/blog-post_96.html

קדושת השבת ומחיית עמלק:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/02/blog-post_85.html

מעלת מצוה אחת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/03/blog-post_9.html

ויהי ידיו אמונה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/03/blog-post_20.htmlי"ד - ט"ו אדר - פורים:

קיצור הלכות פורים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/03/blog-post_8.html

זוגיות במגילת אסתר - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/0Z7sCgKDhgLIk12S3ejFDm?si=ci14b5FsQLG6xGcAZpafWw

הסתרה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/1igypLpcUJTYtzJPqKz0m3?si=izv-eZOWQXeUYYkP0hPbvQ

להיות מרדכי:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/12/blog-post_31.html

המלכות עוברת לאחשורוש דרך אסתר:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/03/blog-post_86.html

קדושת השבת ומחיית עמלק:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_85.html

זכור את אשר עשה לך עמלק:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_96.html

ויהי ידיו אמונה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_20.html

מעלת מצוה אחת:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_9.html

חשיבות הרצון ופורים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/03/blog-post_20.html

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_37.html

פורים vs כיפורים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/02/vs.html

מגילת הסתר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/02/blog-post.html

תפילה למשתה פורים מבעל ה'אוסרי לגפן':
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_77.htmlפרשת פרה:

וַיִּדֹּם אַהֲרֹן:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/04/blog-post_1.html

חשיבות הרצון:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/03/blog-post_20.htmlחודש ניסן:

פרשת הנשיאים לחודש ניסן:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/03/blog-post_18.html

ליקוט הלכות לחודש ניסן:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_27.html

30 יום קודם הפסח:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/03/blog-post_26.html

חודש ניסן - חודש הגאולה:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_65.html

ניקיון גשמי במקביל לניקיון הרוחני:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/04/blog-post_7.html

נקיון גשמי ורוחני - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/1GGPSyhbrlIIlOWoOVjZLA?si=fhb7hXyrTKCUppZsaEagKg

לנקות ברוגע:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/03/blog-post_85.html

נקיונות וגאוה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/03/blog-post_18.htmlשבת הגדול:

אמונה גדולה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

אמונה גדולה - סרטון:
https://www.youtube.com/watch?v=oso-oIR2AJk

לעזוב את תרבות ומוסר מצרים:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/04/blog-post.html

הכרה בגאולת השם את עמו:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/04/blog-post_82.html

אתהפכא חשוכא לנהורא:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/04/blog-post_17.html

מעלת סיפור יציאת מצרים לילדים ולעצמך:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_29.html

השתדלות וגאולה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/03/blog-post_26.html

הכנה לפסח - אמונה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/04/blog-post_11.htmlי' ניסן - הילולת מרים הנביאה:

https://drashotforyou.blogspot.com/2014/06/blog-post_6233.htmlט"ו ניסן - פסח:

ליקוט הלכות לכל חודש ניסן (הכשרת הבית לפסח, קמחא דפסחא, אלו מוצרים בעייתיים, בדיקת חמץ, ליל הסדר):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_27.html

סרטון הכנה לליל הסדר:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

סדרת סרטונים לילדים על עשרת המכות:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIO7MqKMODEpN4Xtyu08KcnoiBUZDIrEr

פפושדו - חמץ גמור:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/03/blog-post_21.html

בדיקת חמץ והכנה לליל הסדר - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/0bhtt3guC22sj7TuVjDvmd?si=r0-RszQ4TRW_pCsdmHbLHQ

ארבעה בנים - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/43D2gzWHCESKbcRGITYQdt?si=vl2K3K1WScu9_MJmoKuYRA

הכנה לליל הסדר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_8202.html

הכוס החמישית:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/03/blog-post_25.html

יציאה לחירות הסתכלות לאומית וגדלות המוחין:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/04/blog-post_25.html

למה אליהו הנביא בא בליל הסדר?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/04/blog-post_33.html

למה אליהו הנביא בא בליל הסדר - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4PBeNEGeVqxPMhky0MjwRX?si=rgXNiqJOTHed2u5e0aFa9A

מעלת סיפור יציאת מצרים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_29.html

ארבעה אחים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/01/blog-post_30.html

פסח - תורה וארץ ישראל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/01/blog-post_10.html

אכילה לשמה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_65.html

מעלת הדיבור:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_2.html

עבדים חופשיים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/01/blog-post_6.htmlחול המועד:

יום שני של פסח:
נכון לזכור דברי המג"א בשם השל"ה הק', שלעיתים נשכחים מגודל קדושת ושמחת ימי המועד: "יש לעשות ביום שני דפסח בסעודה, איזה דבר לסעודת אסתר, שביום הזה נתלה המן", "וישבת המן ממחרת הפסח". כפשוטו... כדברי הרא"ש... ובוודאי כן הוא בזמן הזה - מהארת החג והסדר כל כוחות עמלק שבנו נתלים על עץ גבוה חמישים אמה... ומזככים נפשותינו קמעא קמעא בימי הספירה..

הלכות חול המועד:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_18.html

חול המועד - הקודש בתוך החול:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_18.html


שבת חול המועד פסח:

https://www.youtube.com/watch?v=VyqlmpPdDDo&feature=youtu.beי"ז ניסן - הילולת רבי יהודה ביבאס זצ"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2017/08/blog-post_25.htmlכ"א ניסן - שביעי של פסח:

למה אמונה לא מספיקה בשביל שהמשיח יגיע?
https://www.youtube.com/watch?v=OsDAa0ce8jo

שביעי של פסח ויום העצמאות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/04/blog-post_13.html

אמונה איתנה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/04/blog-post_20.html

ה' ילחם לכם ואתם תחרישון?
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/01/blog-post_30.html

"ישמח צדיק כי חזה נקם":
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/02/blog-post_47.html

לראות, להכיר, לשיר:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/02/blog-post.html

הלכות מעשיות לשביעי של פסח שחל בערב שבת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/04/blog-post.htmlספירת העומר:

ספירת העומר וזיכוך המידות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

הקודש בתוך החול:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/04/blog-post_18.html

תורה וצבא - ר' עקיבא ומרד בר כוכבא:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/05/blog-post_12.html

לשמוע את הגאולה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/03/blog-post_31.html

כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post_28.html

איסור התספורת בעומר והנגיעה בזקן:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_63.htmlכ"ז ניסן - יום השואה:

ממשבר למבשר:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/04/blog-post_23.html

הרב קוק מזהיר לפני השואה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_61.html

וַיִּדֹּם אַהֲרֹן:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/04/blog-post_1.html

לומר לפני הצפירה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_91.htmlל' ניסן - הילולת ר' חיים ויטאל:

שבחי ר' חיים ויטאל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/04/blog-post_30.html

שלוש השבועות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/04/blog-post_15.htmlחודש אייר:

חודש אייר - לשמוע את הגאולה!
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/03/blog-post_31.html

חודש אייר - חודש הזיו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/04/blog-post_24.html

חודש אייר – חודש הגבורה (יום השואה):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post_5.html

חודש אייר וספירת הגבורה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/0NTcAO5Kan1qYbZ5zcLHCw?si=yYEelwkdS_KBSNyKgXG_JQד' אייר - יום הזיכרון:

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/04/blog-post_18.html

לומר לפני הצפירה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_91.htmlה' אייר - יום העצמאות:

יום העצמאות - היום הכי אדיר בהיסטוריה:
https://www.youtube.com/watch?v=rXlu6Zazzyk&feature=youtu.be

היפהפייה הנרדמת - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/5q3utr5RykChwEUWfKtdIf?si=M8VyTrfJSlaqx4kKTEOzLw

יציאה מא"י = גלות! חזרה לא"י = גאולה!
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/04/blog-post_19.html

"וּדְבַר אֱלֹקֵינוּ יָקוּם לְעוֹלָם":
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/04/70.html

תודה לה':
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/04/67.html

האם אנחנו בגאולה?
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/05/blog-post.html

מהותו של יום העצמאות:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/05/blog-post_7.html

בהחלט גאולה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/66.html

ממלכת כהנים וגוי קדוש:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_3482.html

הפוסל במומו פוסל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/04/blog-post_17.html

סבלנות בחינוך ובהקמת המדינה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post_8.html

הפנימיות הטהורה והקדושה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/04/blog-post_25.html

שמואל הנביא ויום העצמאות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/1.html

ירח בן יומו – יסוד שבתפארת:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_6.html

לא לפספס את הקריאה:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/03/blog-post_71.html

מעלת הדגל:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/05/blog-post_24.html

שאלה לי אליך, השם ית'...
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_18.html

לראות, להכיר, לשיר:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/02/blog-post.html

תפילה ליום העצמאות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_24.htmlי"ד אייר - פסח שני:

"כֻּלָּךְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּךְ":
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/06/blog-post_4.html

לכבוד רבי מאיר בעל הנס:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/08/blog-post_21.html

הרב ניסים פרץ זצוק"ל - ר' מאיר בעל הנס ופסח שני:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_22.htmlט"ז אייר - אזכרת אלי כהן הי"ד:

מסירות הנפש של אלי כהן:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/04/blog-post_7.htmlי"ח אייר - ל"ג בעומר:

תיאור העליה בדורות הקודמים ולשם יחוד לפני העליה למירון:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/05/blog-post.html

רשב"י - פנימיות - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4IuBv4RiNxnZ47clvguuMJ?si=oXcmz0PnRSOy5j06IQOQVQ

להעלות את המציאות בהדרגה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post.html

רשב"י - המבט הפנימי:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post_67.html

נעשה אדם נאמר בעבורך:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post_12.html

מאן הוא קדוש ה' - דא רבי שמעון בר יוחאי:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_18.html

קודם כל השתדלות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/04/blog-post_25.htmlכ"ו אייר - הילולת הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו:

הרמח"ל - קורות חייו עוצמתו ותורתו:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_25.html

מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל בהילולת הרמח"ל האחרונה בחייו:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_21.html

שיעורים בספר מסילת ישרים לרמח"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/p/blog-page_3.html

שיעורים בספר דרך השם לרמח"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/p/blog-page_29.html

שיעורים בקבלה בספר דעת אלוקים על פי שיטת הרמח"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/p/blog-page.html

שיעורים של מור אבי הרב אליעזר אריה בן חמו בכתבי הרמח"ל:
https://sites.google.com/site/mevaksheiashem/aklatot
כ"ח אייר - יום ירושלים והילולת שמואל הנביא:

יום ירושלים - רמח"ל - שבועות - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/2SNzXBHsKindwRJ3qRGCx6?si=GlALeU81TgeoNwYAu3movQ

וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם קוֹמְמִיּוּת:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/05/blog-post.html

הגעגועים לירושלים:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post_10.html

יום ירושלים - הרמח"ל - שמואל הנביא - הגאולה - חיבור הרוח והחומר:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/06/blog-post_3.html

שמואל הנביא - שאיפות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/02/blog-post_28.html

שמואל הנביא ועצמאות יהודית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/05/1.html

תיקיית דרייב עם הרבה חומרים על יום ירושלים:
https://drive.google.com/open?id=0BzhzhNoJEF91fkVmeTRaVklsalE3Z2ZUQ2pJcEt0a3AtVEtQYWJoa044WEtuY2EtTFdxdjQ
פרקי אבות:

ערבות הדדית:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/05/blog-post_11.html

חביב אדם שנברא בצלם:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

השמירה על נפש הילד:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_6.html

ר' יהודה הנשיא יעקב אבינו וספירת התפארת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/05/blog-post_1.htmlו' סיון - חג השבועות:

דרשות על התורה:
https://drashotforyou.blogspot.com/p/blog-page_70.html

מעלת החג:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/06/blog-post_53.html

מעלת תיקון ליל שבועות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_5186.html

גאולה - קידוש החומר - רות ונעמי - תורה ותפילה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/7aZyDnbAV4Fe3KzhXJvWiX?si=TtPy3z2DTsCtbuKGKZzSvw

תכלית הידיעה - שלא נדע - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/7HeC4KGIE3a2KmCbn0Gvn0?si=GhcN6EsBSvmRipHuDo7n-g

מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל על שבועות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/06/blog-post.html

יהודי של רות:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/05/blog-post_14.html

כוחה של המסורת:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/06/blog-post_2.html

הכל תלוי בהתחלה:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/06/blog-post.html

רק ההתחלות קשות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/06/blog-post_2.html

ההכנה ללימוד התורה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/06/blog-post.html

להעריך את התורה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_6858.html

נעשה ונשמע:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_1236.html

מגילת רות – כִּי פָקַד ה' אֶת עַמּוֹ!:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/06/blog-post_63.html

גאולה מחשבתית במגילת רות - חשיבה יוצרת:
https://drashotforyou.blogspot.co.il/2018/05/blog-post_68.html

מגילת רות - תורת חסד על לשונה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/05/blog-post_79.html

התורה היא אנדרואיד או איפון?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/06/blog-post_3.html

תכלית הידיעה – שלא נדע (לעשות מהתורה תפילה):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/06/blog-post_5.html

תורה מהשכל אל הלב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/05/blog-post_44.html

מעלת התהלים ודוד המלך:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/05/blog-post_81.html

אש מים מדבר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/05/blog-post_18.html

העבודה היא חיינו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/05/blog-post_31.html

התורה מצילה מיצר הרע:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_3607.htmlכ"ה סיון - הילולת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל:

מעלת הצדיק (עם סיפורים על הרב):
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/06/blog-post_10.html

הספד מו"ר הרב ניסים פרץ על הרב מרדכי אליהו זצוק"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_27.html

סיפורי האישי עם הרב:
https://www.facebook.com/hiyalea/posts/254671055274596

סיפורים על הרב אליהו זצוק"ל:
https://drive.google.com/open?id=175EbfYlPqzhZwvqHUtfpVhkXM8mqBs6dכ"ח סיון - אזכרת הרב גוסטמן:

https://drashotforyou.blogspot.com/2015/03/blog-post_10.htmlחודש תמוז:

אמונה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/0fAhizAijCZSmMultX4aNS?si=gq2JlowBQt6lwCmO5BU74g

חודש תמוז - מי יתן טהור מטמא:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/07/blog-post.html

תיקון הדמיון בחופש הגדול:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/06/blog-post_30.htmlז' תמוז - אזכרת נעמי שמר ז"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2016/01/blog-post_30.htmlט"ו תמוז - הילולת האור החיים הקדוש:

אור החיים הק' - קורות חייו וסיפורים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/07/blog-post.html

הרב ניסים פרץ זצוק"ל על האור החיים הק':
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_1.htmlי"ז תמוז - ט' אב - בין המצרים:

הלכות בין המצרים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/01/blog-post.htmlחודש אב:

ר"ח אב ומיתת אהרן הכהן:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/07/blog-post_35.html

חודש האחדות בין התורה לחיים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2019/08/blog-post.htmlה' אב - הילולת האריז"ל:

שבחי רבינו האריז"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/08/blog-post_9.html

עוצמת רבינו האריז"ל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2014/07/blog-post_31.htmlה' אב - אזכרת הדר גולדין הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.htmlשבת חזון:

אהבה תלותית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/07/blog-post_24.html

בניית בית מקדש פנימי של נחת:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/07/blog-post_87.html

שתיקה ארוכה וגאולה פתאומית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/07/blog-post_17.htmlט' אב - צום תשעה באב:

מגולה לגאולה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/07/blog-post_21.html

מגולה לגאולה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/4usEGzUt9z52ODeNtc6iFC?si=k-XBN1OxQNCHQnIqIR9abA

למה אנחנו צריכים את בית המקדש בכלל?
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/11/blog-post_24.html

למה אנחנו צריכים את בית המקדש בכלל - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/2gA8ejF8gb5VnCxSJZUMNr?si=w4mqt-ZnRsK1g4vw7sbBGA

מה מותר ללמוד בתשעה באב?
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_4.html

דרשות על בית המקדש:שבת נחמו:

דברו על לב ירושלים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/08/blog-post_38.html

"נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם":
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/08/blog-post_81.html

דבקות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/08/blog-post_8.htmlט"ו באב:

ט"ו באב - שא עיניך:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/08/blog-post.html

ט"ו באב – לא לתת דברים שוליים לעצור אותך:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/08/blog-post_71.html

ט"ו באב - תיקוני הזהר:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/08/blog-post_89.html

 

י"ט אב - אזכרת בניה ריין הי"ד:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_15.htmlכ"ז אב - הילולת המקובל רבי יהודה פתיה זיע"א:

הארת הפנים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/03/blog-post_6.html

חשיבות העבודה הגשמית:
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_16.htmlחודש אלול:

חזרה בתשובה אמיתית ובריאה - שיעור לשמיעה:
https://open.spotify.com/episode/67wPcQ27gIWbzgKSomOBMI?si=jeRhSSUmQlScvg1eLXfPPA

התעוררות לסליחות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_79.html

סליחות - לב חי ומרגיש:
https://www.facebook.com/hiyalea/posts/328365384571829

מי אמור לבנות את בית המקדש?
https://drashotforyou.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

סליחה מקצה העולם:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_2.html

ממעיינות הרחצה למעיינות הנשמה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_13.html

ציונות וחזרה בתשובה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/08/blog-post_25.html

תשובה בשמחה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/08/blog-post_24.html

תשובה אמיתית ובריאה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/09/blog-post_16.html

יראת העונש תשובה מאהבה וארץ ישראל:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/05/blog-post.html

לא צדיק גמור – רק להסתובב!!!
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_25.html

אני טוב!
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html

את לבבך ואת לבב:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_15.html

ברית מילה שוב ושוב:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_38.html

שני ספרי תורה לכל אחד:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_69.html

לוּלֵא הֶאֱמַנְתִּי לִרְאוֹת!
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_7.html

וויתור ונתינה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

ושבית שביו:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/09/blog-post_17.html

הורני ה' דרכך:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/09/blog-post_7.html

תודעת האויב:
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/08/blog-post_20.html

י"ג מידות של רחמים:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/02/blog-post_61.html

השבוע האחרון של השנה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_36.htmlג' אלול - הילולת הרב קוק:

הכיפה הסרוגה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_28.html

תנועות המוסר החסידות והרב קוק בהלכות סוכה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_61.html

הרב קוק מזהיר לפני השואה:
https://drashotforyou.blogspot.com/2020/05/blog-post_61.html

הגישה לחינוך הדור:
https://drashotforyou.blogspot.com/2017/10/blog-post_20.html

גאולה ותשובה בגדלות:
https://drashotforyou.blogspot.com/2016/09/blog-post_68.html

עשיה רוחנית וגשמית!
https://drashotforyou.blogspot.com/2015/11/blog-post_26.htmlי"ג אלול - הילולת הבן איש חי:

https://drashotforyou.blogspot.com/2014/09/blog-post_8.htmlכ"ג אלול - הילולת הרב מאיר יהודה גץ זצוק"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2018/05/blog-post_16.htmlכ"ז אלול - הילולת חכם ישועה בן שושן זצוק"ל:

https://drashotforyou.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: