יום רביעי, 28 בספטמבר 2022

עשרת ימי תשובה

עשרת ימי תשובה 🔥הלכות:

כל הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מיועדים לתשובה. וכל אדם מחוייב בימים אלו לשוב בתשובה שלמה לפני בא היום הגדול והנורא, שנאמר בו: "לפני ה' תטהרו" (ויקרא טז ל). ועוד אמרו נביאי ישראל: "דרשו ה' בהמצאו" (ישעיה נה ו), והסבירו חכמינו את דברי הנביאים וגילו לנו שהימים שבהם נמצא ה' קרוב אלינו, וקרוב לקבל את תשובתינו הם עשרת הימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים לכן צריך האדם בימים אלו לפשפש במעשיו ולשוב ממעשיו הרעים (שו"ע תרב).


צריך כל אדם לשוב בתשובה על ספק עבירה יותר ממה ששב על עבירה ודאית, כיוון שבעבירה ודאית החרטה שלמה יותר ואז תשובתו יותר מקובלת. ולכן קרבן אשם תלוי צריך להיות יקר יותר מקרבן חטאת שבא על עבירה ודאית (רמ"א תרג ונו"כ שם).


ירבה כל אדם בתורה, במצוות ובצדקה בימים אלו וימעט בעסקיו. וכתב הרמ"ק ז"ל שיהיו ימים אלו כמו חול המועד, שלא יעשה בהם אלא מלאכה הכרחית. וביותר צריך האדם לתקן דברים שבינו לבין חבירו אשר עליהם אין כפרה עד שיחזיר את הגזל ואת העושק, ויפייסו שימחול לו.


ראוי לאדם שיזהר במעשיו ויהדרם בימים אלו יותר טוב ממה שרגיל בכל השנה כולה, וינהג במידות טובות ובחומרות שאינו נוהג בהם כל השנה. גם אנו מבקשים מה' שיתנהג עמנו טוב יותר ממה שהתנהגנו עמו בכל השנה כולה (עיין שו"ע תרג).


ישתדל כל אדם לקבוע לימוד בספרי מוסר בימים אלו יותר ממה שלומד כל השנה, ואז יראה כמה דברים שצריך לתקן בעצמו, וכיצד יתקן וכו' (כה"ח תרג ס"ק י בשם הברכ"י).


האיש הירא מפחד ה' ומהדר גאונו ילבש חרדה ויתבודד בימים אלו לפחות שעה אחת כל יום כדי לבחון את דרכיו שמא יש בהם עבירות חמורות שנחשבות לו כהיתר בגלל שעשה אותם פעמים רבות, וכדברי חז"ל שהמשילו את החטא בתחילה לחוט דק שאפשר לנתקו בקלות, אך מי ששונה בחטאו מוסיף חוט על חוט עד שקשה לו להינתק מהחטא כמו שקשה לנתק עבותות של עֲגָלָה וכדברי הפסוק "וכעבות העגלה חטאה" (ישעיה ה יח).


עוד ישים לב לחפש במצוות שמקיים אם עושה אותם כראוי. אם תפילתו בכוונה ובלי הפסק של שיחה בטלה. ויראה אם אינו מסיח דעתו מהתפילין בשעה שמניחם, ואם נזהר הוא בכל הלכות שבת ושלא לדבר בשבת דיבור של חול. ואם קובע עתים לתורה, ואם כל צדקה שנותן היא לשם שמים וכן על זה הדרך (כה"ח תרג ס"ק יא).


תוספות בתפילה:

'זכרנו' 'מי כמוך' 'וכתוב' 'בספר חיים'. שכח - אינו חוזר.

'המלך הקדוש'. שכח – חוזר לראש התפילה. אפילו אם סיים התפילה – מתפלל שוב.

'המלך המשפט'. שכח – חוזר לברכת המשפט. אם סיים – מתפלל שוב ועושה תנאי 'אם אין צריך אני לחזור, הרי זו נדבה'.


סגולות:

חיד"א (כף אחת ט"ו): "טוב לאמר את המזמור של פתיחת ההיכל של הפרנסה בכל יום מעשרת ימי תשובה עם הבקשה שאחריו".

חיד"א (בחומש על הליקוטים מספריו): "עשרת ימי תשובה מתקנים את כל הימים שכנגדם כל החיים לא רק של השנה שעברה".


תפילה לעשרת ימי תשובה (לשון חכמים ח"א כ' מובאת במחזור יום כיפור של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בעמ' כב'):
יום שלישי, 19 ביולי 2022

פרשת פנחס - סבלנות עיוני

 פרשת פנחס - סבלנות עיוניהרב פנגר: מספרים שהבעל שם טוב ישב פעם עם תלמידיו ולמד. בשלב מסוים הוא ביקש מאחד מהם להביא מים מהמעיין. לאחר מספר דקות חזר התלמיד, וסיפר שהמים עכורים מאד, כיוון שישנם אנשים שטובלים כעת במעיין. כעבור כ-20 דקות ביקש הרב מהתלמיד לנסות שוב. התלמיד חזר עם מים נקיים וזכים. שאל הרב את התלמיד אם הוא עשה משהו כדי שהמים יהיו נקיים כל כך. ענה התלמיד "לא. פשוט כבר אין אף אחד במעיין וכל הבוץ שקע". 

אמר הרב לתלמידו: פעמים בחיים הדברים נראים מבולבלים ומבלבלים, לעיתים מה שצריך זה להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, לא להתייאש ולתת לזמן לעשות את שלו, והדברים בסופו של דבר מתבהרים. 


במדבר (כו,מב-מג): "אֵלֶּה בְנֵי דָן לְמִשְׁפְּחֹתָם... אַרְבָּעָה וְשִׁשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת".


כתב החפץ חיים, הבה נראה כיצד אסור לקפוץ למסקנות מהר מידי. 

מתוך השבטים, בניו של יעקב, לבנימין היו עשרה בנים, ואילו לאחיו דן היה רק בן אחד בשם חושים, שהיה חרש. 

אם היינו צריכים לנסות לקפוץ קדימה ולנסות לחזות את העתיד, מה היינו חושבים שייצא מעשרה בנים של בנימין לעומת בן אחד וחרש של דן? 

במציאות, בפרשה כתוב ששבט בנימין מנה רק 45,600 איש, לעומת שבט דן, שמבן אחד יצאו 64,400 צאצאים.

כותב החפץ חיים (על התורה): "מתחילה היה נראה שעל דן לקנא בבנימין... אבל מכאן יש ללמוד שמי שהקב"ה חפץ בו - יוכל להצליח מבן אחד יותר ממי שיש לו עשרה בנים, והוא הדין בנכסים וכו'".


יכול להיות שההתחלה שלך היא טובה פחות מאחרים. חברים שלך התחתנו לפניך, העסק שלך מדשדש, בעוד של אחרים מצליח. קשה לך מאד בלימודים, בעוד שנראה שאצל אחרים הכול זורם. אבל עם התמדה, סבלנות וסייעתא דשמיא, הכול יכול להתהפך בסוף. חכו להמשך הסיפור.

יום חמישי, 14 ביולי 2022

גיבוי אוטומטי לכל הקבצים שלך עם גישה בכל העולם

 גיבוי אוטומטי לכל הקבצים שלך עם גישה בכל העולםמיותר לציין כמה חשוב שיהיה לכם גיבוי לכל הקבצים שלכם...

בנוסף מיותר לציין שאי אפשר שהגיבוי יהיה על המחשב עצמו אחרת יקרה לו בדיוק מה שקרה לקבצים שלכם כשתצטרכו את הגיבוי...

גיבוי אחת לכמה זמן בכונן נייד (דיסק-און-קי) הוא מאוד מתיש ולא אוטומטי...


לכן הכי טוב לגבות בצורה אוטומטית בכונן חיצוני (בענן) שאפשר לגשת אליו מכל מקום בעולם והוא בעצמו מנוהל על ידי חברת ענק שגם לה יש גיבויים הנשמרים היטב...

(במקרה שאיזה אסטרואיד ינחת כאן וימחק את הכדור אני מבטיח לכם שהדאגה האחרונה שלכם תהיה הגיבוי...)


ישנם הרבה שירותי גיבוי, אני אישית אוהב את הגיבוי של גוגל הנקרא 'דרייב' (Drive), הגיבוי הזה עובד כל הזמן על המחשב ושומר כל שינוי שנעשה בקבצים הנמצאים בתיקיות שבחרתם לגבות.


הוראות התקנה:


במחשב שלך, היכנס לקישור זה והתקן את התוכנה:

https://www.google.com/intl/iw_il/drive/download/לאחר ההתקנה, היכנס לתוכנה, היא נמצאת בסמלון זעיר בסרגל התחתון:לאחר מכן לחץ על גלגל השיניים של ההגדרות, ואחר כך על 'העדפות':


כאן מוסיפים את התיקיות במחשב שאתה רוצה שיהיו מגובות:וזהו...

מעכשיו בכל מקום בעולם בנייד (באפליקציית דרייב) או בדסקטופ, אם תכניס שם משתמש וסיסמה של חשבון הגוגל שלך, יהיו לך את הקבצים האלו מגובים ונגישים...

מעכשיו גם אם חס וחלילה קורה אסון למחשב שלך כל הקבצים מגובים במקום אחר וניתנים להורדה למחשב החדש...


גישה לקבצים:

נכנסים לגוגל, לוחצים על הנקודות משמאל למעלה:


בוחרים את סמל הדרייב:


בדרייב לוחצים על 'מחשבים' ואז על 'המחשב שלי' ומגיעים לכל הקבצים האלו:אני ממליץ בחום להסתכל מידי פעם על הסמלון של הדרייב במחשב ולראות שבאמת הוא עובד ומגבה את הכל ולא מחכה לאיזה עדכון או משהו...
וכן להיכנס לדרייב ולראות שהקבצים שם, גם החדשים שהעלתם לא מזמן...

תהנו!
אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: