יום שני, 20 בדצמבר 2021

ראש חודש טבת ועיד אל בנת

ראש חודש טבת ועיד אל בנת


🔥 כתב הבן איש חי (שנה ראשונה פרשת וישב): "מנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס זיע"א ביום ראש חודש טבת".

 

🔥 מוסיף הרב פלאג'י: "וכן נהגו להדליק נר בראש חודש טבת לכבוד נשמת אברהם אבינו, שזהו יום פטירתו".

 

מסביר הרב דב קוק, שנר חנוכה נמשך מהפסוק "נר מצווה ותורה אור", אור הנר הזה של חנוכה נמשך מ"כותנות אור" שהייתה כתובה בתורתו של רבי מאיר.

חודש כסלו הוא חודש של נס ואור, ולעומתו חודש טבת בו כבר מתחיל החושך להחשיך יותר, שהרי שלוש צרות ארעו בעשרה בטבת שלכן מתענים (כי ביום עשרה בטבת הובקעה העיר, תורגמה התורה יוונית, והסתלק עזרא הסופר), ממילא יש חושך שיורד בחודש טבת.

צריך להאיר מהאור של חודש כסלו למתק את החושך של חודש טבת. והזמן שבו אפשר להעביר ולמתק את החושך של חודש טבת – הוא בראש חודש טבת שחל בימי חנוכה.

לכן כמו עשיר שנותן צדקה לעני בזה הוא ממתיק את העניות של העני, כך שנותנים צדקה בראש חודש טבת אפשר להמשיך את האור של חודש כסלו לטבת ולהמתיק את החושך של טבת על ידי הצדקה.

לכן הצדקה היא לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, שהוא האור המאיר ובתורתו כתוב "כותנות אור" שזה האור של חודש כסלו שעל-ידו אפשר להמתיק ולבטל "כותנות עור" של חודש טבת, שהעור הזה הוא מכסה המכסה את האור וממילא יש חושך שנמשך בטבת.

אך ע"י צדקה (והדלקת נר שמן) בראש חודש טבת לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, זוכים וממשיכים את האור של כסלו וממתיקים את החושך של חודש טבת.

 

סגולה לתשובה: ליל חנוכה שחל בראש חודש טבת הינו לילה שמסוגל להשיב את הרחוקים בתשובה.

בתאריך הזה התרחש דבר מדהים בהיסטוריה: אדם רע חזר בתשובה. קראו לו ישמעאל. אביו, אברהם אבינו, כל כך שמח לראות את בנו מניח תפילין. באותו יום הוא נפטר. א' בטבת הוא יום פטירתו של אברהם אבינו, וה' הבטיח לו תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טוֹבָה. "תיקבר בשיבה טובה" – ראשי תיבות טב"ת (הפוך). למה הוא נקבר בשיבה טובה? כי ביום מותו הוא ראה את ישמעאל בנו עושה תשובה.

 

עיד אל-בנת הוא חג שנחגג על ידי חלק מהקהילות היהודיות במזרח התיכון בראש חודש טבת, בימי חג החנוכה. החג מעלה על נס את העוצמה הנשית: הגבורה, החוכמה והאחווה של נשים לאורך הדורות.

 

לפי מסורת אחת, מקור החג בגבורתה וחוכמתה של יהודית, שכבשה ביופייה את הולופרנס שר הצבא, ערפה את ראשו והצילה בזכות מעשיה את אנשי יהודה.

מסורת אחרת גורסת שהחג נוצר לזכר גבורתה של האישה שעוררה את אחיה החשמונאים להתחיל את המרד ביוונים.

דעה אחרת היא שמציינים ביום זה את המסופר בספר עזרא, על היום בו שבו התחייבו שבי ציון לשאת נשים רק מבנות ישראל.

לפי השערה נוספת, מקור החג במסופר במגילת אסתר, לפיה זה היום שבו הובאה אסתר בפני המלך אחשוורוש והומלכה תחת ושתי.

 

החג נשתמר בקרב קהילות ישראל באגן הים התיכון: תוניסיה, ג'רבה, לוב, אלג'יריה, מרוקו, טורקיה וסלוניקי.

יום ראשון, 19 בדצמבר 2021

הטיפ היהודי היומי

 הטיפ היהודי היומילהצטרפות לקבוצה השקטה של הטיפ היהודי היומי לחץ כאן:

https://did.li/Hatip-hayomi


👈 תקופת השובבי"ם מתחילה היום!

 שובבי"ם אלו ראשי תיבות של הפרשיות:

שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים

(בשנה מעוברת גם תרומה תצוה).

תקופה זו היא עת רצון מיוחדת לתיקון ענייני הברית.


👈 לפי המקובלים ברכות השחר נותנות לך הגנה מיוחדת מהטומאה במשך כל היום כולו...


👈 השם שלך קשור מאוד למהות ולתפקיד שלך כאן בעולם.

 ״כי שמות הנבראים הם כפי כוחותיהם ותפקידיהם,

כי יסוד הבריאה הוא השם של הדבר״.

השפע היורד אל נשמתך עובר דרך אותיות השם שלך.

 "כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי...

ויש שיודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע״.


👈 חז"ל מספרים שחוה אימנו האכילה מפרי עץ הדעת את כל הבהמות החיות והעופות ורק עוף אחד ושמו חול לא שמע לה לאכול.

בשכר זה: "אלף שנה הוא חי, ובסוף אלף שנה אש יוצאה מקנו ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל אברים וחי״, 

לאחר מכן "נח ברכו כי לא ימות גם ע״י חץ״.


👈 אהרון הכהן דאג לעם ישראל ואיתו דיבר ה' במשך כל השעבוד הארוך במצרים.

למרות זאת, כשמשה רבינו קיבל את השליחות אהרון הכהן לא התלונן אלא להיפך שמח בליבו.

לכן זכה לשאת את החושן על לבו,

בשעת מותו של אהרון בכו עליו כל ישראל 30 יום,

ויותר מ3000 ילדים נקראו אהרון על שמו.


👈 בזמן עבודת הפרך במצרים בנות ישראל היו הולכות לשאוב מים והקב"ה היה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן, וסכות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן וכו'...

כשהיה מגיעה זמן הלידה היו יוצאות לשדה ויולדות תחת עץ התפוח שנאמר "תחת התפוח עוררתיך".

לאחר מכן הקב"ה היה שולח מלאך שהיה רוחץ את ילד ומחתל אותו ונותן לו ביד אחת אבן שינק ממנה חלב ואבן בידו השניה שיינק ממנה דבש, וככה גדלו.

כשהיו באים המצרים לשדה היו התינוקות נבלעים באדמה המצרים היו מביאים שוורים לחרוש את האדמה והיו בטוחים שכבר מתו והלכו להם,

כשהלכו המצרים התחילו התינוקות לבצבץ מן האדמה שנאמר "רבבה כצמח השדה נתתיך".


👈 הסופר איי. ג'יי ג'ייקובס בדק ומצא שעל כוס קפה פשוטה שהוא קונה בבוקר הוא צריך להגיד תודה ליותר מאלף אנשים שבלעדיהם לא היה יכול לשתות קפה בכל בוקר.

חז"ל מלמדים אותנו שמי שמתרגל לקבל טובה מחברו מבלי להודות עליה,

סופו שיכפור בטובה שהקב"ה גומל אותו.

ראש ישיבת מיר נראה בסוף ימיו משקה את הפרחים בגינת הישיבה, וסיפר שפעם הצמחים הצילו את חייו בזמן השואה כשהסתתר בהם וזאת הדרך שהוא מכיר להם טובה!


👈 כוחות הנפש המושקעים במלחמה על הצניעות הם אדירים מאוד,

לפעמים הם יותר חזקים מהרצון של האדם לחיות,

בגלל שבנושא זה תלוי המשך החיים והעולם, 

מאותה הסיבה מי שנלחם ושומר על עצמו בנושא זה יכול להגיע למדרגות הכי גדולות בעולם.


👈 ההבדל בין אסיר לבין אדם חופשי

הוא לא התא והאזיקים.

מי שמשועבד לחבילת סיגריות הוא אסיר.

מי שמשועבד לעבודה בה הוא לא רואה את המשפחה הוא אסיר.

מי שמשועבד לפלאפון הוא אסיר.

מי שנאמן לערכיו הוא חופשי אפילו אם הוא כרגע בתוך תא עם אזיקים...


👈 קריאת סיפורי צדיקים יכולה לשנות לך את החיים,

לעורר אותך למעשים יותר גדולים,

לרומם את הרוח והלב ממחשבות של קטנות

ולטהר מהמח מחשבות והרהורים רעים

"לספר בשבח הצדיקים הוא מצוה גדולה".

"נחשב הדבר לפני הקב"ה כאילו היו יושבים ולומדים 'מעשה מרכבה'".


👈 "זה לא מספיק שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לפעמים עלינו לעשות את מה שנדרש" (וינסטון צ'רצ'יל).

על פי היהדות יש לכל אחד ואחד בחירה לאן לקחת את חייו,

אם האדם בוחר נכון הוא יצליח למרות נקודת הפתיחה בה הוא נולד.


👈 היצר הרע תמיד ינסה למלא לך את כל המסך במה שהוא רוצה שתעשה עכשיו...

אם תתעלה מעל תמונת המצב הזו אתה תשים לב ששניה אחר כך הכל ייראה לך שטותי.

מהגל הענק נשאר רק קצת קצף...

לפעמים באמצע מריבה זוגית אני מרגיש שזהו! הבן זוג תקע לי מסמר בלב! התמוטט העולם!

צא מזה... מחר הכל ייראה אחרת לגמרי, מחר אתה לא תבין למה הרגשת ככה בכלל...

החכמה היא לחשוב על המחר – כבר עכשיו!


👈 היצר הרע מנסה להטעות אותנו שרק כשהכל הלך חלק ולא נפלת בכלום אז זה נקרא יום או שבוע מוצלח, אבל ימים שעבודת ה' הולכת בקושי וצריך להיאבק עם היצר על כל דבר - אלו ימים שאתה אומר לעצמך פה לא הצלחתי, עובדה אני עדיין נלחם על זה...!

האמת היא שחז"ל גילו לנו שכל נשמה ונשמה שירדה לעולם יש לה את התיקונים שלה ואת המלחמות שצריכה לעבור.

את המלחמות האלו הקב"ה רוצה, מלאכים יש לו מספיק!


👈 בר"ח שבט התחיל משה רבינו לומר את ספר דברים לעם ישראל, משה רבינו דיבר במשך 36 יום  עד ז' באדר.

לכן אמרו חז"ל: "משול אחד בשבט כיום מתן תורה".

ימים אלו בין ר"ח שבט לז' באדר, מסוגלים להתחדשות בתורה ועבודת ה'.


👈 בין הראש לכלי המעשה יש לנו את המיצרים (מצרים) של הגרון, ואת העורף (פרעה) החוסמים אותנו מלקיים את כל מה שאנחנו מבינים שצריך.

בכל פעם שאנחנו מניחים תפילין אנחנו עושים ניתוח מעקפים רוחני ומעבירים את הקדושה מהתפילין של ראש אל התפילין של יד ומשם זה מוזרק ישר ללב!


👈 מה שמשפיע עליך הכי הרבה אלו המעשים שלך.

רשע גמור שיעסוק כל ימיו בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב.

ולהיפך, צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי - ישוב בזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור.


👈 להגיד תודה ולהכיר טובה זו לא עוד מידה טובה,

זהו יסוד האמונה בעצמו!

"צריך אדם לעשות כל השתדלות לרכוש מדה זו בשלמות, כי על ידה ילמד להכיר את גדולת חסדיו יתברך עם כל הבריאה, ועל ידה ידבק בקב"ה".


👈 גם אם לא היתה לך שום ברירה אחרת אתה עדיין תקבל שכר על המצוה שעשית!

לומדים זאת מהבאת הילדים אל מעמד ההקהל,

מקבלים על כך שכר,

למרות שבכל מקרה אין אצל מי להשאיר אותם ולא היתה שום אפשרות אחרת אלא רק להביא אותם.


👈 הגיל בו אתה יכול לחנך את הילד להרגלים מסויימים הוא בין 2 ל12.

להתחיל לחנך מגיל בת מצוה/בר מצוה זהו פספוס אדיר.


👈 חז"ל מדמים את היצר הרע לזבוב 🪰

הזבוב תמיד יתמקד בלכלוך, גם אם הוא נמצא באולם רחב ידיים נקי ומצוחצח.

לא להודות לקב"ה על כל הטוב שנתן לנו, אלא להתמקד ברע, במה שחסר,

זו התנהגות הבאה מהיצר הרע.


👈 לאורכו של הדי. אן. אי. בגוף האדם קיימים כעין "גשרים" המחברים בין שני הסלילים, לבלתי "יתפרקו", ובכך שומרים על חייו של האדם.

בגשרים אלו קיימת חוקיות החוזרת על עצמה:

10 חומצות, ואז "גשר", 5 חומצות נוספות, ושוב "גשר", 6 חומצות – גשר, 5 חומצות – עוד גשר.

בדיוק כמו סדר אותיות שם השם: 

י – 10

ה – 5

ו – 6

ה – 5

הסדר הזה חוזר ונשנה מיליארדי פעמים בגוף האדם.


👈 100 אורתודוכסים יהפכו תוך מאה שנה להיות 4,000 יהודים.

אולם 100 רפורמים יהפכו תוך מאה שנה להיות רק 8 יהודים...


👈 חזל אומרים שיכול אדם להניח תפילין, ללבוש ציצית, לשמור שבת, להקפיד על דיני כשרות, לטבול במקווה וכו' וכו',

אך אם הוא רואה חמה זורחת או שוקעת ואינו מודה על כך לה' – הוא מוגדר כאדם רשע.

לא לשכוח להודות לה' כל בוקר על הבריאה 🌹🌻🌍


👈 דוד המלך זכה להיות רגל רביעית במרכבה העליונה,

רק מתי שקיבל באמונה שלמה את מה ששמעי בן גרא עשה לו.

מתוך הבנה שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה.


👈 כדאי מאוד להיזהר בהלכות ברכות,

מה מברכים על כל דבר ועל איזו כמות.

האריז"ל כותב שחוץ מתיקון הנשמות הנמצאות באוכל,

"עיקר השגת רוח הקודש תלויה בזהירות בברכת הנהנין".


👈 אכילת פירות ארץ ישראל מוסיפה קדושה:

 "קדושת הארץ, הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה,

נשפעת גם בפירותיה...

באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה...".


👈 בתוך חלק מהמאכלים נמצאות נשמות הצריכות תיקון.

ע״י הכוונות בזמן האכילה הצדיקים עושים תיקון לאותן הנשמות.

אדם רגיל יכול לתקן ע"י הברכות תחילה וסוף,

וע"י שמכוון כי הוא אוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת ה'.


👈 נשמתו של יהודי גבוהה בשורשה מנשמתו של מלאך.

לכן אמר ה' למשה אחוז בכסא כבודי והראה למלאכים שאתה גבוה מהם

כי נשמתך מעולם הבריאה (כסא הכבוד) ולא מעולם היצירה כמותם.להצטרפות לקבוצה השקטה של הטיפ היהודי היומי לחץ כאן:

https://did.li/Hatip-hayomi

יום רביעי, 8 בדצמבר 2021

דגשים לסינון של אינטרנט רימון

דגשים לסינון של אינטרנט רימון


בהמשך לדרשה הזו על השמירה על נפש הילד, אני מצרף כאן כמה דברים שאני עושה כדי שהסינון של רימון יהיה אפקטיבי אולי יעזור לעוד אנשים (אשמח לקבל טיפים נוספים בנושא):


א. לבקש מחברת התקשורת של הילד לשים הגנת ילדים על רשת האינטרנט של הילד.


ב. להתקין רימון עם הגנה נגד הסרה.


ג. להיכנס לממשק ניהול ניידים של רימון (ממכשיר אחר לא של הילד כדי שסיסמת הניהול לא תישמר אצלו במכשיר) ולעשות שם את הדברים הבאים:


ד. בניהול תוכן -> אפליקציות לחסום את: פייסבוק, אינסטגרם, דפדפן כרום, גוגל פליי סטור, יוטיוב, גוגל, גוגל דרייב, גוגל פליי מוביז, דפדפן סמסונג, יוטיוב מיוזיק, טלגרם X, טלגרם, zoomerang.


ה. לעבור לניהול תוכן -> אתרים ולחסום את: 

drive.google.com

lametrofitness.net

m.facebook.com

instagram.com

kan.org.il

tiktok.com

youyube.com


ו. לשים על הגנה גבוהה את כל השאר.


ז. לשים הגבלת זמנים על שעות השינה של הילד.


ח. לחסום את החנויות אפליקציות להורדה של אפליקציות חדשות (אם הילד מוריד דפדפן TOR או VPN למשל רוב הסינונים לא יעבדו בכלל).


ט. לדעת תמיד את הסיסמה של הילד לפלאפון (לומר לו שזה תנאי הכרחי על מנת שיהיה לו סמרטפון) וכן להוסיף את טביעת האצבע שלך במכשיר, להיכנס מידי פעם איתו או בלעדיו ולעבור על האנשי קשר / שיחות  /הודעות / ווטסאפ.


לשים רימון זו התחלה טובה, אבל זה לא מספיק...

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: