יום שני, 20 בדצמבר 2021

ראש חודש טבת ועיד אל בנת

ראש חודש טבת ועיד אל בנת


🔥 כתב הבן איש חי (שנה ראשונה פרשת וישב): "מנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס זיע"א ביום ראש חודש טבת".

 

🔥 מוסיף הרב פלאג'י: "וכן נהגו להדליק נר בראש חודש טבת לכבוד נשמת אברהם אבינו, שזהו יום פטירתו".

 

מסביר הרב דב קוק, שנר חנוכה נמשך מהפסוק "נר מצווה ותורה אור", אור הנר הזה של חנוכה נמשך מ"כותנות אור" שהייתה כתובה בתורתו של רבי מאיר.

חודש כסלו הוא חודש של נס ואור, ולעומתו חודש טבת בו כבר מתחיל החושך להחשיך יותר, שהרי שלוש צרות ארעו בעשרה בטבת שלכן מתענים (כי ביום עשרה בטבת הובקעה העיר, תורגמה התורה יוונית, והסתלק עזרא הסופר), ממילא יש חושך שיורד בחודש טבת.

צריך להאיר מהאור של חודש כסלו למתק את החושך של חודש טבת. והזמן שבו אפשר להעביר ולמתק את החושך של חודש טבת – הוא בראש חודש טבת שחל בימי חנוכה.

לכן כמו עשיר שנותן צדקה לעני בזה הוא ממתיק את העניות של העני, כך שנותנים צדקה בראש חודש טבת אפשר להמשיך את האור של חודש כסלו לטבת ולהמתיק את החושך של טבת על ידי הצדקה.

לכן הצדקה היא לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, שהוא האור המאיר ובתורתו כתוב "כותנות אור" שזה האור של חודש כסלו שעל-ידו אפשר להמתיק ולבטל "כותנות עור" של חודש טבת, שהעור הזה הוא מכסה המכסה את האור וממילא יש חושך שנמשך בטבת.

אך ע"י צדקה (והדלקת נר שמן) בראש חודש טבת לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, זוכים וממשיכים את האור של כסלו וממתיקים את החושך של חודש טבת.

 

סגולה לתשובה: ליל חנוכה שחל בראש חודש טבת הינו לילה שמסוגל להשיב את הרחוקים בתשובה.

בתאריך הזה התרחש דבר מדהים בהיסטוריה: אדם רע חזר בתשובה. קראו לו ישמעאל. אביו, אברהם אבינו, כל כך שמח לראות את בנו מניח תפילין. באותו יום הוא נפטר. א' בטבת הוא יום פטירתו של אברהם אבינו, וה' הבטיח לו תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טוֹבָה. "תיקבר בשיבה טובה" – ראשי תיבות טב"ת (הפוך). למה הוא נקבר בשיבה טובה? כי ביום מותו הוא ראה את ישמעאל בנו עושה תשובה.

 

עיד אל-בנת הוא חג שנחגג על ידי חלק מהקהילות היהודיות במזרח התיכון בראש חודש טבת, בימי חג החנוכה. החג מעלה על נס את העוצמה הנשית: הגבורה, החוכמה והאחווה של נשים לאורך הדורות.

 

לפי מסורת אחת, מקור החג בגבורתה וחוכמתה של יהודית, שכבשה ביופייה את הולופרנס שר הצבא, ערפה את ראשו והצילה בזכות מעשיה את אנשי יהודה.

מסורת אחרת גורסת שהחג נוצר לזכר גבורתה של האישה שעוררה את אחיה החשמונאים להתחיל את המרד ביוונים.

דעה אחרת היא שמציינים ביום זה את המסופר בספר עזרא, על היום בו שבו התחייבו שבי ציון לשאת נשים רק מבנות ישראל.

לפי השערה נוספת, מקור החג במסופר במגילת אסתר, לפיה זה היום שבו הובאה אסתר בפני המלך אחשוורוש והומלכה תחת ושתי.

 

החג נשתמר בקרב קהילות ישראל באגן הים התיכון: תוניסיה, ג'רבה, לוב, אלג'יריה, מרוקו, טורקיה וסלוניקי.

יום ראשון, 19 בדצמבר 2021

הטיפ היהודי היומי

 הטיפ היהודי היומילהצטרפות לקבוצה השקטה של הטיפ היהודי היומי לחץ כאן:

https://did.li/Hatip-hayomi


👈 תקופת השובבי"ם מתחילה היום!

 שובבי"ם אלו ראשי תיבות של הפרשיות:

שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים

(בשנה מעוברת גם תרומה תצוה).

תקופה זו היא עת רצון מיוחדת לתיקון ענייני הברית.


👈 לפי המקובלים ברכות השחר נותנות לך הגנה מיוחדת מהטומאה במשך כל היום כולו...


👈 השם שלך קשור מאוד למהות ולתפקיד שלך כאן בעולם.

 ״כי שמות הנבראים הם כפי כוחותיהם ותפקידיהם,

כי יסוד הבריאה הוא השם של הדבר״.

השפע היורד אל נשמתך עובר דרך אותיות השם שלך.

 "כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי...

ויש שיודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע״.


👈 חז"ל מספרים שחוה אימנו האכילה מפרי עץ הדעת את כל הבהמות החיות והעופות ורק עוף אחד ושמו חול לא שמע לה לאכול.

בשכר זה: "אלף שנה הוא חי, ובסוף אלף שנה אש יוצאה מקנו ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל אברים וחי״, 

לאחר מכן "נח ברכו כי לא ימות גם ע״י חץ״.


👈 אהרון הכהן דאג לעם ישראל ואיתו דיבר ה' במשך כל השעבוד הארוך במצרים.

למרות זאת, כשמשה רבינו קיבל את השליחות אהרון הכהן לא התלונן אלא להיפך שמח בליבו.

לכן זכה לשאת את החושן על לבו,

בשעת מותו של אהרון בכו עליו כל ישראל 30 יום,

ויותר מ3000 ילדים נקראו אהרון על שמו.


👈 בזמן עבודת הפרך במצרים בנות ישראל היו הולכות לשאוב מים והקב"ה היה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן, וסכות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן וכו'...

כשהיה מגיעה זמן הלידה היו יוצאות לשדה ויולדות תחת עץ התפוח שנאמר "תחת התפוח עוררתיך".

לאחר מכן הקב"ה היה שולח מלאך שהיה רוחץ את ילד ומחתל אותו ונותן לו ביד אחת אבן שינק ממנה חלב ואבן בידו השניה שיינק ממנה דבש, וככה גדלו.

כשהיו באים המצרים לשדה היו התינוקות נבלעים באדמה המצרים היו מביאים שוורים לחרוש את האדמה והיו בטוחים שכבר מתו והלכו להם,

כשהלכו המצרים התחילו התינוקות לבצבץ מן האדמה שנאמר "רבבה כצמח השדה נתתיך".


👈 הסופר איי. ג'יי ג'ייקובס בדק ומצא שעל כוס קפה פשוטה שהוא קונה בבוקר הוא צריך להגיד תודה ליותר מאלף אנשים שבלעדיהם לא היה יכול לשתות קפה בכל בוקר.

חז"ל מלמדים אותנו שמי שמתרגל לקבל טובה מחברו מבלי להודות עליה,

סופו שיכפור בטובה שהקב"ה גומל אותו.

ראש ישיבת מיר נראה בסוף ימיו משקה את הפרחים בגינת הישיבה, וסיפר שפעם הצמחים הצילו את חייו בזמן השואה כשהסתתר בהם וזאת הדרך שהוא מכיר להם טובה!


👈 כוחות הנפש המושקעים במלחמה על הצניעות הם אדירים מאוד,

לפעמים הם יותר חזקים מהרצון של האדם לחיות,

בגלל שבנושא זה תלוי המשך החיים והעולם, 

מאותה הסיבה מי שנלחם ושומר על עצמו בנושא זה יכול להגיע למדרגות הכי גדולות בעולם.


👈 ההבדל בין אסיר לבין אדם חופשי

הוא לא התא והאזיקים.

מי שמשועבד לחבילת סיגריות הוא אסיר.

מי שמשועבד לעבודה בה הוא לא רואה את המשפחה הוא אסיר.

מי שמשועבד לפלאפון הוא אסיר.

מי שנאמן לערכיו הוא חופשי אפילו אם הוא כרגע בתוך תא עם אזיקים...


👈 קריאת סיפורי צדיקים יכולה לשנות לך את החיים,

לעורר אותך למעשים יותר גדולים,

לרומם את הרוח והלב ממחשבות של קטנות

ולטהר מהמח מחשבות והרהורים רעים

"לספר בשבח הצדיקים הוא מצוה גדולה".

"נחשב הדבר לפני הקב"ה כאילו היו יושבים ולומדים 'מעשה מרכבה'".


👈 "זה לא מספיק שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לפעמים עלינו לעשות את מה שנדרש" (וינסטון צ'רצ'יל).

על פי היהדות יש לכל אחד ואחד בחירה לאן לקחת את חייו,

אם האדם בוחר נכון הוא יצליח למרות נקודת הפתיחה בה הוא נולד.


👈 היצר הרע תמיד ינסה למלא לך את כל המסך במה שהוא רוצה שתעשה עכשיו...

אם תתעלה מעל תמונת המצב הזו אתה תשים לב ששניה אחר כך הכל ייראה לך שטותי.

מהגל הענק נשאר רק קצת קצף...

לפעמים באמצע מריבה זוגית אני מרגיש שזהו! הבן זוג תקע לי מסמר בלב! התמוטט העולם!

צא מזה... מחר הכל ייראה אחרת לגמרי, מחר אתה לא תבין למה הרגשת ככה בכלל...

החכמה היא לחשוב על המחר – כבר עכשיו!


👈 היצר הרע מנסה להטעות אותנו שרק כשהכל הלך חלק ולא נפלת בכלום אז זה נקרא יום או שבוע מוצלח, אבל ימים שעבודת ה' הולכת בקושי וצריך להיאבק עם היצר על כל דבר - אלו ימים שאתה אומר לעצמך פה לא הצלחתי, עובדה אני עדיין נלחם על זה...!

האמת היא שחז"ל גילו לנו שכל נשמה ונשמה שירדה לעולם יש לה את התיקונים שלה ואת המלחמות שצריכה לעבור.

את המלחמות האלו הקב"ה רוצה, מלאכים יש לו מספיק!


👈 בר"ח שבט התחיל משה רבינו לומר את ספר דברים לעם ישראל, משה רבינו דיבר במשך 36 יום  עד ז' באדר.

לכן אמרו חז"ל: "משול אחד בשבט כיום מתן תורה".

ימים אלו בין ר"ח שבט לז' באדר, מסוגלים להתחדשות בתורה ועבודת ה'.


👈 בין הראש לכלי המעשה יש לנו את המיצרים (מצרים) של הגרון, ואת העורף (פרעה) החוסמים אותנו מלקיים את כל מה שאנחנו מבינים שצריך.

בכל פעם שאנחנו מניחים תפילין אנחנו עושים ניתוח מעקפים רוחני ומעבירים את הקדושה מהתפילין של ראש אל התפילין של יד ומשם זה מוזרק ישר ללב!


👈 מה שמשפיע עליך הכי הרבה אלו המעשים שלך.

רשע גמור שיעסוק כל ימיו בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב.

ולהיפך, צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי - ישוב בזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור.


👈 להגיד תודה ולהכיר טובה זו לא עוד מידה טובה,

זהו יסוד האמונה בעצמו!

"צריך אדם לעשות כל השתדלות לרכוש מדה זו בשלמות, כי על ידה ילמד להכיר את גדולת חסדיו יתברך עם כל הבריאה, ועל ידה ידבק בקב"ה".


👈 גם אם לא היתה לך שום ברירה אחרת אתה עדיין תקבל שכר על המצוה שעשית!

לומדים זאת מהבאת הילדים אל מעמד ההקהל,

מקבלים על כך שכר,

למרות שבכל מקרה אין אצל מי להשאיר אותם ולא היתה שום אפשרות אחרת אלא רק להביא אותם.


👈 הגיל בו אתה יכול לחנך את הילד להרגלים מסויימים הוא בין 2 ל12.

להתחיל לחנך מגיל בת מצוה/בר מצוה זהו פספוס אדיר.


👈 חז"ל מדמים את היצר הרע לזבוב 🪰

הזבוב תמיד יתמקד בלכלוך, גם אם הוא נמצא באולם רחב ידיים נקי ומצוחצח.

לא להודות לקב"ה על כל הטוב שנתן לנו, אלא להתמקד ברע, במה שחסר,

זו התנהגות הבאה מהיצר הרע.


👈 לאורכו של הדי. אן. אי. בגוף האדם קיימים כעין "גשרים" המחברים בין שני הסלילים, לבלתי "יתפרקו", ובכך שומרים על חייו של האדם.

בגשרים אלו קיימת חוקיות החוזרת על עצמה:

10 חומצות, ואז "גשר", 5 חומצות נוספות, ושוב "גשר", 6 חומצות – גשר, 5 חומצות – עוד גשר.

בדיוק כמו סדר אותיות שם השם: 

י – 10

ה – 5

ו – 6

ה – 5

הסדר הזה חוזר ונשנה מיליארדי פעמים בגוף האדם.


👈 100 אורתודוכסים יהפכו תוך מאה שנה להיות 4,000 יהודים.

אולם 100 רפורמים יהפכו תוך מאה שנה להיות רק 8 יהודים...


👈 חזל אומרים שיכול אדם להניח תפילין, ללבוש ציצית, לשמור שבת, להקפיד על דיני כשרות, לטבול במקווה וכו' וכו',

אך אם הוא רואה חמה זורחת או שוקעת ואינו מודה על כך לה' – הוא מוגדר כאדם רשע.

לא לשכוח להודות לה' כל בוקר על הבריאה 🌹🌻🌍


👈 דוד המלך זכה להיות רגל רביעית במרכבה העליונה,

רק מתי שקיבל באמונה שלמה את מה ששמעי בן גרא עשה לו.

מתוך הבנה שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה.


👈 כדאי מאוד להיזהר בהלכות ברכות,

מה מברכים על כל דבר ועל איזו כמות.

האריז"ל כותב שחוץ מתיקון הנשמות הנמצאות באוכל,

"עיקר השגת רוח הקודש תלויה בזהירות בברכת הנהנין".


👈 אכילת פירות ארץ ישראל מוסיפה קדושה:

 "קדושת הארץ, הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה,

נשפעת גם בפירותיה...

באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה...".


👈 בתוך חלק מהמאכלים נמצאות נשמות הצריכות תיקון.

ע״י הכוונות בזמן האכילה הצדיקים עושים תיקון לאותן הנשמות.

אדם רגיל יכול לתקן ע"י הברכות תחילה וסוף,

וע"י שמכוון כי הוא אוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת ה'.


👈 נשמתו של יהודי גבוהה בשורשה מנשמתו של מלאך.

לכן אמר ה' למשה אחוז בכסא כבודי והראה למלאכים שאתה גבוה מהם

כי נשמתך מעולם הבריאה (כסא הכבוד) ולא מעולם היצירה כמותם.


👈 איפה שיש ערפל, איפה שיש קושי,

דווקא שם מחכים לך האוצרות הגדולים ביותר.

מי שלא מבין את זה בורח מקשיים

מי שמבין שמההתמודדות הזו הוא יעלה, מחפש אותם.

"ויעמד העם מרחוק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים".


👈 כל פעם שהיצר הרע מצליח להכשיל אותך,

זה רק בגלל ששכחת מי אתה...

"אם ישים האדם לבו שהמלאכים מלווין אותו לשמרו,

יראה בעיני שכלו מעלתו וגדלותו.

וכשיזכור זה, הלא תייקר נפשו בעיניו, ותצלח עליו רוח אלקים...

ואז לא יהיה ליצר הרע מבוא אליו".


👈 התפקיד של ייסורים הוא לא כפרת עוונות אלא לקרב אותך לקב"ה!

לכן, אם האדם עושה חשבון נפש וחוזר אליו יתברך מיידית הוא לא צריך בכלל את שאר הייסורים על אותו עוון.


👈 הרבה פעמים אנחנו מרגישים לאות חוסר בכוחות נפש ורצון לחופש

אם רוצים באמת למלא את הנפש בכוחות אפשר לעשות זאת רק על ידי לימוד תורה.

כל דבר אחר, גם נופש של כמה ימים רק יעייף אותך יותר...

"תורת השם תמימה משיבת נפש...".


👈 לימוד קבלה חייב לבוא בד בבד עם קיום ההלכה.

הלכה אותיות הכלה

לאחר שאתה מכין את הכלה כיאות

אתה עובד על הקבלה, לקבלה בזרועות בעלה.

לפי ההכנה של הכלים ככה אתה יכול לקבל את האור...


👈 אנחנו לא מצווים בתורה על עבודת המידות, כי מידות מתוקנות קודמות לתורה!

כמו שלא תתלונן באוניברסיטה למה לא מלמדים אותך קודם כל לקרוא ולכתוב,

כי אם אתה לא יודע את זה אז אין לך מה לעשות פה,

כך ההתחלה של לימוד התורה היא גישה נפשית הרוצה את תיקון המידות ועובדת על כך.


👈 משפט בו מליוני דולרים עומדים על הכף יגיע לשפיטה אצל שרי העשרות אם הוא ברור מבחינה דינית,

אבל משפט בו 2 שקל עומדים על הכף יכול להגיע עד משה רבינו אם הוא מורכב ויש בו סברות רבות שצריך להכריע ביניהן.


👈 במנורת המקדש היו קנים ועליהם תבליטים של כפתורים פרחים וגביעים,

הרמב"ם צייר את כל 22 הגביעים הפוכים, התחתית למעלה והפה למטה...

בורא עולם לא מקבל מאיתנו אלא מעניק לנו דרך המקדש,

לכן הרמב"ם צייר את הגביע בצורה בה הוא נראה כשהוא מעניק לאחרים לא בצורה שנראה כמקבל 🕎


👈 "שקר החן והבל היופי, אשת יראה ה׳ היא תתהלל"

נאמר דווקא על אשה יפה שאינה יראת ה׳,

אז אשה יראת ה׳ היא תתהלל,

אבל אם מוצא יופי ויראת ה׳ במקום אחד,

בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי עם היראה.


👈 משה רבנו שמע את התורה מפי הקב"ה בטעמים, וכך השמיעם לישראל.

את הנעימות הללו לימד משה את הלוויים לנגן ולשיר בבית המקדש.

ומהנגינות הללו כל הטעמים של הקריאה בתורה שלנו.


👈 ישנה חובה לשיר בכל יום לבורא יתברך.

"חַיָּבִים אֲנַחְנוּ לוֹמַר לְפָנֶיךָ שִׁירָה בְּכָל יוֹם תָּמִיד"

לפני שאתה הולך לישון תבדוק אם שרת היום לבורא... 🎶


👈 הסיבה העיקרית לכך שאנחנו לא עושים דברים היא פשוט עצלנות...

כל השאר תירוצים.

"אף על פי שיודע חובתו מה ראוי לו להצלת נפשו... יניחהו, לא מחסרון הכרת החובה ההיא ולא לשום טעם אחר,

אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו".


👈 "אָנֹכִי עֹמֵד בֵּין ה' וּבֵינֵיכֶם".

מה נמצא בינינו ובין הבורא?

ישראל בגימטריה הם 541.

שם ה' בגימטריה הוא 26.

ההפרש ביניהם הוא 515 כמנין:

"שירה" (גם התורה נקראה שירה) או "תפלה"

אלו הדברים המחברים אותנו לבורא.


👈 כשהמצב נראה לא טוב

כשהקשיים מתגברים

אלו הזמנים שהגאולה מתבשלת ומתקרבת...

"לָמָה הֲרֵעֹתָה לָעָם הַזֶּה?" – אם הגיע זמן הגאולה, למה כל הקשיים האלה? 

ואם עוד לא הגיע זמן הגאולה – "לָמָּה זֶּה, שְׁלַחְתָּנִי?", למה כל זה מתחיל בכלל?

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁה, עַתָּה תִרְאֶה". דווקא הקשיים מראים שעתה זמן הגאולה!


👈 בכל יהודי יש קצת ממשה רבינו.

כשהקב"ה אמר אמחה את עמ"י הם נמחו,

אבל בעקבות מסירות הנפש של משה רבנו

הבורא החיה את כולם מנשמתו.

אתפשטותיה דמשה בכל דרא, בכל צדיק, בכל חכם, בכל יהודי ויהודי, בכל הדורות.


👈 בכל מצוה שיהודי בא לקיים מגיע משה רבנו ועוזר לו

ומיד בסוף המצוה הוא מסתלק.

אבל, "פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים – צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד!"

מי שנותן צדקה, נשאר אצלו המשה רבנו של הצדקה הזו לעד.


👈 האורים והתומים אלו שמות קדושים של הבורא שנמסרו בסוד למשה רבנו ישירות מהקב"ה בסיני, והוא בעצמו הכין אותם.

האורים והתומים הפכו את החושן לדבר חי, לכלי מדהים שבאמצעותו היה ניתן לשאול את הקב"ה שאלות ולקבל את תשובותיו באופן ישיר.


👈 אין קץ לעליות שאפשר להשיג למעלה,

אבל, כדי להיקרא בן עולם הבא, צריך רק:

א. לגור בארץ ישראל

ב. לדבר עברית

ג. לקרוא קריאת שמע בערב ובבוקר


👈 יש לדיבור כח מאוד גדול לפעול גם על האוכל.

עצה טובה לקדש ולטהר את האדם באכילה

היא לאמר על כל אוכל שקונים ושמכינים:

"יה"ר שמי שיאכל את זה יהיה לו יותר כח לעבודת השם".

וכן "לכבוד שבת קודש" בשעת הצורך.


👈 צריך להקפיד מאוד שכל דבר שנכנס אליך לפה יהיה עם כשרות מעולה.

המקובלים כותבים שר' יוחנן כהן גדול נהיה צדוקי אחרי שמונים שנה שנכנס לקודש הקדשים ויצא בשלום, בגלל ניצוץ רע שהתעבר בו ע"י אכילה, כי לא דקדק פעם אחת מה אכל.


👈 "מספר של שישים ריבוא יהודים כוחו גדול ושלם להכריע את הס"מ בשערי ירושלים"

בתש"ח היינו בארץ 600,000 יהודים (גברים, נשים וטף) זכינו לעצמאות.

בתשכ"ז לאחר 19 שנה היו כבר בארץ למעלה מ 2 מיליון יהודים ו 600,000 גברים מעל גיל 20 שנה. ואז זכינו לגאול את ירושלים.


👈 אם אתה רואה מישהו עושה מצוה, לומד תורה, מתנהג יפה – אם אתה יכול תצטרף אליו, אבל אם לא, אז לפחות תקנא בו! תרצה להיות כמוהו!

הרצון והשאיפה האלו יקדמו אותך מאוד מאוד!

הרצון יוצר ואקום (כי הוא כח גדול אבל אין מעשה מאחורה) והואקום יוצר משיכה!

כך הרצון שלך ימשוך אותך לקדושה פנימה!


👈 "בכל יום ויום היתה בת קול יוצאה ומתפוצצת בכל העולם כולו,

ואומרת עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל,

כל אשה שהיתה יולדת בן היתה מוציאה שמו שמואל..."

כל התינוקות האלו אע״פ שלא היו כשמואל הנביא

מכל - מקום גם הם זכו לאיזו דרגה של נבואה,

רק בגלל הרצון והשאיפה של אימותיהן.


👈 בשביל לכפר על החטאים

לא צריך תעניות

לא צריך עונשים

לא צריך עניות

רק צריך להעביר על מידותיך ולמחול...

"כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו".


👈 לאחר מעשה אנחנו יודעים מה היה רצון ה' מאיתנו,

אבל לפני המעשה אנחנו לא יודעים איך יהיה...

ה' רוצה שמראש נתכנן את היום שהולך לעבור עלינו

אבל בסוף היום כשמסתכלים על מה שעבר עלינו,

צריך להאמין שהכל היה לטובה!

"וְרָאִיתָ אֶת אֲחֹרָי וּפָנַי לֹא יֵרָאוּ".


👈 שמירת שבת כהלכה מועילה למחול לך את כל העוונות!

"כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו חטא כדור אנוש מוחלין לו"

אבל, בשביל זה צריך ללמוד הלכות שבת ולחזור עליהן תמיד, כדי שידע לשמור את השבת כהלכה...


👈 הצלחת העבודה שלך בימות החול תלויה בשמירת השבת.

"ששת ימים תֵעשה מלאכה",

לא כתוב – תַעשה אלא תֵעשה – מאליה תהיה נעשית,

מתי? אם "ביום השביעי יהיה לכם קודש".


👈 יהודי שיושב ללמוד שעה אחת בשבת, נרשמות לו בשמים:

4,509,228,000,000,000 מצוות של לימוד תורה!

אם הוא לומד בשעה הזו קבלה אז מכפילים את זה ב1000

אם זה במנין מכפילים בעוד 1000

אם זה בצער (אחרי חמין, חם או קר בחוץ) אז מכפילים בעוד 1000.


👈 כל מה שאדם ישיג בעמל רב ע"י סיגופים ותעניות של שנים,

הוא יכול להשיג בזמן קצר של עבודה השם בשמחה!


👈 אם מחשבים את הערך של שקלי הכסף בזמנם לעומת ערך הכסף בימינו

יוצא שהמן הסכים לתת מכספו לאחשורוש בערך 21,000,000,000 (21 מליארד) דולר

על מנת שיסכים להרוג את היהודים!


👈 ההבדל בין נשמה של יהודי בזמן שבית המקדש היה קיים

לבין נשמה של יהודי כרגע

הוא כמו ההבדל בין אדם חי למת...


👈 בית המקדש הוא נקודת ההשקה של כל העולמות העליונים עם כדור הארץ...

כל הקו של עץ החיים עם כל העולמות הרוחניים מהאור אין סוף עד אלינו

דרך עולמות האצילות הבריאה היצירה והעשיה על כל ספירותיהם ושמותיהם הקדושים

הכל מגיע עד אלינו לנקודת התשתית של כדור הארץ שהיא

אבן השתיה הנמצאת בקודש הקודשים של עם ישראל

ומכוסה כרגע בכיפת הזהב המשוקצת.


👈 החול של ארץ ישראל יותר קדוש מספר תורה של חוץ לארץ!


👈 חוץ משבעת הרועים שכולנו מכירים מהאושפיזין

יש לעם ישראל שמונה הצדיקים הקרויים "נסיכי אדם":

ישי, שאול, שמואל הנביא, עמוס, צפניה, צדקיה, מלך המשיח ואליהו הנביא.

האושפיזין קשורים לפנימיות, נסיכי האדם קשורים יותר לאור המקיף.


👈 לקיים בצורה מלאה את "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" זה דבר כמעט בלתי אפשרי...

לכן אומר הקב"ה לאחר מכן:

"אֲנִי ה' "

מה שנדרש מאתנו הוא הרצון, רצון אמיתי לקיים ולעשות, להתקדש,

את הכח לעשות זאת, ייתן לנו בורא עולם - "הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל".


👈 אם חייט יגלה בסוף יום העבודה שהוא תפר בטעות חליפה שלא לפי מידותיו של הלקוח, הוא לא יזכה לתשלום כלל למרות כל עמלו.

אבל, המשתדל ללמוד תורה או לקיים מצווה,

אף אם אינו מצליח בכך,

זוכה בכל זאת לשכר על עצם המאמץ שהוא השקיע כדי לקיים את המצווה.


👈 העולם בחיצוניותו נברא בתשרי

פנימיות העולם נבנתה בניסן.

אז אם ראש השנה של הפנימיות הוא בניסן

יוצא שחודש אדר הוא ה'אלול' של ראש השנה הזה...

אבל זה אלול שמח - "הדור קבלוה" מאהבה! 🥳


👈 אדם ששומע את חרפתו ושותק

מציל את עצמו מ100 רעות שהיו אמורות לבוא עליו ח"ו...


👈 ההחלטות בעולמות העליונים נלקחות על פי מעשיך

"דע מה למעלה ממך"

מה שלמעלה – זה ממך!


👈 אם מכבדים אותך ומחמיאים לך

אל תבטל את המחמאה ותתחיל להצטנע

במקום זה תיקח את הכבוד הזה ותשמור אותו

יבוא יום ומישהו יעליב אותך

אז תוציא את הזיכרון של הכבוד ותשתמש בו בשביל להירגע...


👈 לפעמים נגזר עליך משהו לא טוב ח"ו

ואתה ניצול ממנו בזכות השבת שעברה

לעיתים אתה אפילו לא יודע שמשהו נגזר עליך וניצלת ממנו

סתם עבר עליך יום רגיל

שבת זה לא סתם יום מנוחה...


👈 בעת שמשה רבינו עלה לשמים הוא קיבל 3 מתנות:

המלאכים מסרו לו סוד קדושה שאומרים בתפלתם קדוש קדוש קדוש.

הס"מ מסר לו מעלתו של פטום הקטורת.

רבי חנינא בן דוסא מסר לו את סוד השם ק"ב, ואמר לו אם תזכור שתי פעמים נ"א (בגי' ק"ב) - אענה לך.


👈 ספר שמות נגמר במילים ״ואש תהיה לילה בו״

ספר ויקרא מתחיל במילים ״ויקרא אל משה וידבר אליו״

אם ״אש תהיה לילה בו״ - ח"ו יש לאדם דינים מאוד קשים (אש) והסתר פנים (לילה) מה יעשה?

ויקרא אל משה - יעסוק בתורה, ויוסיף על הזמן הרגיל שהוא לומד

ואז ״וידבר ה׳ אליו״ הדיבור שהוא דינים

יתהפך עליו לשם הויה שזה רחמים!


👈 "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה"

"לשון חבה... אבל לנביאי האומות נגלה אליהן בלשון עראי וטומאה - ויקר אלהים אל בלעם".

ההבדל ביניהם הוא אות אחת "א".

האות א' רומזת לאמונה.

האדם המאמין רואה בכל דבר שקורה לו קריאה מאת ה' אליו.

מי שאינו מאמין בה' רואה בכל דבר מקרה.


👈 הבורא לא שמח יותר על 

העשיר מן העני, 

על הגיבור מן החלש, 

על החכם מן הטיפש.

ה' יתברך חפץ רק בנפש טהורה ומחשבה נקייה

אחד המרבה ואחד הממעיט לפי כוחו והשגתו.


👈 כל המועדים עתידים להתבטל בימות המשיח,

חוץ מפורים וכיפורים שאינם בטלים לעולם.

אבל פורים יותר גדול מיום כיפור!

ביום כיפור אנו נדמים למלאכים כדי להתקדש,

בפורים הקדושה העצומה שאתה מגיע אליה

היא בתוך העולם הזה.


👈 תענית אסתר הוא היום הכי גרוע כל השנה

לפירוט, כנסו לשמוע...

https://did.li/8D8ql


👈 כמו שהמלך אמר לאסתר במשתה היין מה שאלתך וגו׳ שאז זמן מילוי הבקשות,

כך בסעודת פורים ממלאים כל משאלותינו.

והעיקר לבקש אז על הגאולה השלימה!


👈 זו עדות הקב"ה על הצדיקים:

אני מושל באדם,

מי מושל בי?

הצדיק - שאני גוזר גזרה והצדיק מבטלה...


👈 להיטות אחרי אהבת ה', אבל לא על ידי גבולות ההלכה,

אפילו שזה בשביל להשיג אהבת ה' בקדושה,

אינו אלא דרך יצר הרע!


👈 רק אשה יכולה לברך "שעשני כרצונו".

הגבר לא מכוון כמוה לרצון האלוקי...


👈 באמת האריה 🦁 הוא חיה טהורה וכשרה

אלא שהתורה פסלה אותו לאכילה

משום שאוכל חיות טמאות ומתפטם באיסור.להצטרפות לקבוצה השקטה של הטיפ היהודי היומי לחץ כאן:

https://did.li/Hatip-hayomi

יום רביעי, 8 בדצמבר 2021

דגשים לסינון של אינטרנט רימון

דגשים לסינון של אינטרנט רימון


בהמשך לדרשה הזו על השמירה על נפש הילד, אני מצרף כאן כמה דברים שאני עושה כדי שהסינון של רימון יהיה אפקטיבי אולי יעזור לעוד אנשים (אשמח לקבל טיפים נוספים בנושא):


א. לבקש מחברת התקשורת של הילד לשים הגנת ילדים על רשת האינטרנט של הילד.


ב. להתקין רימון עם הגנה נגד הסרה.


ג. להיכנס לממשק ניהול ניידים של רימון (ממכשיר אחר לא של הילד כדי שסיסמת הניהול לא תישמר אצלו במכשיר) ולעשות שם את הדברים הבאים:


ד. בניהול תוכן -> אפליקציות לחסום את: פייסבוק, אינסטגרם, דפדפן כרום, גוגל פליי סטור, יוטיוב, גוגל, גוגל דרייב, גוגל פליי מוביז, דפדפן סמסונג, יוטיוב מיוזיק, טלגרם X, טלגרם, zoomerang.


ה. לעבור לניהול תוכן -> אתרים ולחסום את: 

drive.google.com

lametrofitness.net

m.facebook.com

instagram.com

kan.org.il

tiktok.com

youyube.com


ו. לשים על הגנה גבוהה את כל השאר.


ז. לשים הגבלת זמנים על שעות השינה של הילד.


ח. לחסום את החנויות אפליקציות להורדה של אפליקציות חדשות (אם הילד מוריד דפדפן TOR או VPN למשל רוב הסינונים לא יעבדו בכלל).


ט. לדעת תמיד את הסיסמה של הילד לפלאפון (לומר לו שזה תנאי הכרחי על מנת שיהיה לו סמרטפון) וכן להוסיף את טביעת האצבע שלך במכשיר, להיכנס מידי פעם איתו או בלעדיו ולעבור על האנשי קשר / שיחות  /הודעות / ווטסאפ.


לשים רימון זו התחלה טובה, אבל זה לא מספיק...

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: