מעגל החיים



פריה ורביה:

למה פרו ורבו זו מצוה מיוחדת:

מצות פריה ורביה (שיעור):

חשיבות הילודה:






זבד הבת:

סדר זבד הבת:

לידת בת לעומת לידת בן:



ברית יצחק:





ברית מילה:

סדר ברית מילה (כולל תפילות ופיוטים):

סדר ברית מילה לפי הגרמ"א:

תפילה בעת בכי הרך הנימול:

כוונות האריז"ל לברית מילה:

הלכות ברית מילה:

תפילה ליום בו נכנס בבריתו של אברהם אבינו:

זכות מצות המילה:

הכח לתקן את החומר:

ברית מילה וארץ ישראל:


תפילה ליום השנה לברית:




פדיון הבן:

הלכות פדיון הבן:

סדר פדיון הבן:

סדר פדיון הבן לפי הגרמ"א:




סדר תספורת ראשונה - חלאק'ה (ת'חפיפה):




בת מצוה:
בר מצוה:

עכשיו מתחילה העבודה הרצינית:

איך נלחמים ביצר הרע:

שכר מצוה:

חשיבותה של מצוה - שיעור לשמיעה:



ברכת הגומל:




לימוד תורה:




סוד המקוה:

כיסוי ראש לנשים:

זוגיות:



הנחת אבן פינה - מקורות וסדר התיקון:



הלכות מזוזה:

הלכות אמה על אמה:

הלכות מעקה:



סדר חנוכת בית הכנסת:




ייסורים / חולי:

קבלת ייסורים באמונה:

מתוך הייסורים האדם גדל:

תורה וייסורים:

למה התפילה שלי לא נענית?

הנחמה שבצרה:

קבלת בזיונות באהבה:

אמונה וביטחון - שיעור לשמיעה:

הנהגת היחוד:




מסיבת הודיה:

תפילה כשמגיעים לגיל 70:

תפילה כשמגיעים לגיל 90:

הגומל לחייבים טובות:

לראות! להכיר! לשיר!

ברוך ה' אני נושם!

החובה להודות לה':



פטירה קבורה וניחום אבלים:

הלכות והנהגות עם החולה לפני הפטירה, הלכות גוסס, וידוי בשעת יציאת נשמה, צידוק הדין:

תקציר הלכות אבלות:

הנחיות מנהלתיות למקרה של פטירה בבית:

ליווי הלכתי מעשי לאבלים:

הלכות ניחום אבלים:

ניחום אבלים: מה עושים? ובעיקר מה לא:

טור של ידידיה מאיר על ניחום אבלים:

סדר לימוד לעילוי נשמה:

חיי שרה ולא מות שרה:

הקבורה בארץ ישראל (שיעור):



תחיית המתים:

המוות ותחיית המתים:

עולם הנשמות ותחיית המתים:

תחיית המתים ורפ"ח ניצוצות:

טל תחיה:

גיהנם ותחיית המתים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: