Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום שני, 31 באוגוסט 2015

ראש השנה - ומלכותו בכל משלה

ומלכותו בכל משלה


כל הזמן אומרים שצריך להמליך את הקב"ה! מה זה? מה הכוונה???
תחשבו על מישהו שיושב באוטובוס קומתיים למעלה ומסובב את ההגה צעצוע לכיוון שהוא מעוניין... כשהאוטובוס אכן פונה לאן שרצה הוא שמח (כי זה קרה בזכותו כמובן!), ומתי שהוא נוסע לכיוון אחר הוא מתעצבן ומאשים את כל הנוסעים מסביבו בסיבות לזה... במקום להבין שמישהו אחר מנהיג את האוטובוס בדיוק לאן שהוא צריך ובזמן הכי מתאים!!!
כותב הלקו"מ תניינא פ"ב (ובעקבותיו הלקוטי הלכות, הל' נט"י של שחרית) שצריך להמשיך את המלכות לקב"ה ולדעת שכל הדברים מאיתו יתברך וממילא הכל יתנהל לך בחיים כמו שצריך!
כי מה שקרה לך עכשיו זה הכי הכי טוב (קשה לחיות ככה אבל צריך לעבוד על זה...), אבל אם אתה לא ממליך את הקב"ה על כל מה שקורה לך אתה מקבל התקף לב כי אתה צריך לדאוג על כל דבר מה יהיה וכל החיים שלך תהיה עם אולקוס למה דברים לא קרו כמו שצריך ולמה לא בזמן ולמה לא בצורה שרציתי... וכנראה שתמות מאולקוס (או התקף לב או מלח"ד גבוה מה שיבוא ראשון) בגיל לא כ"כ מבוגר! הכל בגלל שאתה חושב שאתה מנהל את מה שקורה לך!
בד"כ אתה גם מנסה להשפיע על חיים של אחרים שיהיו איך שאתה רוצה!
להמליך את הקב"ה זה לא רק לתת לו את ההגה ולהגיד אתה תמלוך אלא לראות ולהראות לעולם שהוא זה שנוהג ושהוא עושה את זה כבר מששת ימי בראשית (רמח"ל: 'ומלכותו בכל משלה - מתחילה) והוא זה שמחליט על הכל!
ואז ממילא שום דבר לא יקרה נגד רצונך ולא תהיה לך שום סיבה לא לשמוח על כל דבר כי אתה יודע שזה לטובתך!!!
וממילא אין לך יותר ייסורים פה בעולם כי כל מה שקורה לך כבר הפנמת שהכל לטובתך!!!
וידוע הסיפור על רבי זושא שאמר (כשהוא יושב בבקתה עלובה ולילדים שלו אין מה לאכול) אני לא יודע איך מקבלים ייסורים באהבה - לא קיבלתי מעולם ייסורים!!!
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל: הקב"ה מבקש מאיתנו "כדי שתמליכוני עליכם". ויש לשאול, וכי הוא זקוק לנו?! הרי ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד?
אלא אומר הקב"ה: אם אתם רוצים שזיכרונכם יבא לפני ואני אמחוק לכם את כל החובות ואדאג לכם אני צריך שתגידו שאתם שלי! ושאני מלככם בשבילכם... כי המלך דואג לצבא שלו!
הרה"ג זוין זצ"ל הביא על כך מעשה במושל רשע ומרושע שראה בחורה יהודיה נאה ולקח אותה כדי להתחתן עמה. אביה של אותה בחורה הלך לרב ובכה שהמושל חטף את בתו. אמר לו הרב: המתן קמעא, וביקש שיביאו שני עדים. פנה הרב ואמר לאבא: אתה מסכים שאקדש את בתך לי בטבעת זו, והנה העדים והשליח ? אמר האבא: כן, והעיקר שתציל אותה. אמר הרב: רבש"ע, מה המושל הזה לקח את אשתי, והתחיל לקלל את המושל. לאחר זמן מת המושל והחזירו את הבת.
אנחנו ממליכים את הקב"ה ומאותו רגע מי יכול עלינו אנחנו חיילים שלו ולחיילים של המלך לא חסר כלום! ואף אחד לא מתעסק איתם!

יה"ר שנראה בקרוב עין בעין את מלכותו יתב' בכל העולם!