Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום ראשון, 30 באוגוסט 2015

ראש השנה - ה' בורא אותך מחדש!

ה' בורא אותך מחדש!


הגמרא (ראש השנה יז:) כותבת: "ויעבר ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין - יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם".

כיצד יתכן שה' התעטף בטלית, הרי ה' הוא לא בשר ודם? באיזו טלית ה' התעטף? ולמה הוא צריך להתעטף בה בשביל למחול לנו?

כותב המהרש"א על הגמרא: "ובספר ישן מחכמת המקובלים מצאתי וז"ל נתעטף הקדוש ברוך הוא באותו טלית לבנה שנתעטף בברייתו של עולם[1] שעליו נאמר עוטה אור כשלמה שמבהיק מסוף עולם ועד סופו כו' והאריך בסוד הענין".

מדברי המהרש"א עולה שחזרה בתשובה זה חידוש שאין כדוגמתו, כל פעם שאנחנו חוזרים בתשובה ה' בורא את העולם מחדש, ומאפשר לנו ליצור עולם חדש ומתוקן.

כמה תמונות יש במחשב (פייסבוק/וטסאפ/מייל וכו')? אינספור. האם התמונות שם הם אמיתיות, כלומר כאשר רואים תמונה במחשב הדמות באמת נמצאת שם? וודאי שלא. האם יש ממשות באותה תמונה, האם היא יכולה להתקיים גם ללא המחשב (כמו תמונה מודפסת), גם כן וודאי שלא. לתמונה במחשב אין ממשות, היא לא קיימת מצד עצמה, למעשה היא בכלל לא קיימת. האמת היא שיש במחשב תוכנה (אותיות ומספרים) ובצירוף הנכון של אותם אותיות ומספרים אנו רואים תמונה במחשב, אך באמת מה שיש שם זהו קוד בשפת מחשב המצטייר לנו כתמונה.

האמת של העולם זה לא התמונות שאנו רואים מול העיניים. האמת של העולם זה לא הגשמיות אותה אנו חווים יום יום. האמת של העולם זה מה שמאחורי הקלעים, שמות הקודש שיוצרים את התמונות שאנו רואים.

על אחד מהצדיקים מסופר כי אצלו העולם לא הסתיר את שמות ה' המחיים את העולם, עד כדי כך שהוא התבטא על עצמו, שאלמלא היה כתוב בתורה "בראשית ברא אלוקים" הוא לא היה מאמין שהעולם קיים.

בראש השנה הקב"ה מכין מחדש את השמות שיחיו את העולם בשנה הקרובה! אם אתה חוזר בתשובה הוא לא מכניס בתוכנית את הדברים הרעים... פשוט מאוד!!!

[בצעירותי אבי היה נכנס לתוכנה של המשחק והיה משנה לנו את המפלצות לפרח או סלע כדי שנוכל לעבור אותן...].

הרב קוק (אורות התשובה ז,ז): "להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל-כך עד שזכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה, מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדשת התשובה, שהיא אור ד' הפועל בתקון העולם, יסוד הבריאה".

הרב קוק מלמד אותנו שכל התשובה זה תהליך של יסוד הבריאה. כל מה שאנחנו פועלים בתשובה, זה שבים אל הבריאה, אל נקודת ההתחלה, ומאפשרים שוב ל-ה' ללבוש את אותה טלית שה' אתה ברא את העולם.

היטיב לתאר זאת הרב שלום הרוש בשיר שחיבר: "מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה".

את מה שהיה לא טוב אנחנו לא רוצים בעולם החדש שהולך להיברא ועל זה אנחנו חוזרים בתשובה! וה' ימחק את זה מהתוכניות!

עכשיו! בבריאה, בההתחלה, זה הזמן לשנות את השנה הקרובה!

"היום הרת עולם" – עכשיו העולם בתוך הבטן עומד להיוולד! עכשיו המלט רך, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה!

לחשוב איך אתה רוצה שתיראה השנה הבאה מבחינת עבודת ה', עבודת המידות, לימוד תורה, זוגיות, חינוך ילדים, וה' יכניס את זה לתוכנית של האדריכל!

[1] הרבי מקוצק"אם אין טלית, מתעטפים בארבע כנפות הארץ ומתפללים".
של"ה הק' (מסכת יומא פרק תורה אור): "שנאמר (ישעיה א, יח) 'אם יהיו חטאיכם כשנים', מצד האדום הזה, 'כשלג ילבינו' מצד השלג העליון, סוד טלית לבנה שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא וברא את העולם, וכתיב (דניאל ז, ט) 'לבושה כתלג חור".
זוה"ק (רעיא מהימנא ג' פנחס רכח.): "דטלית לבנה איהו לימינא מסטרא דחסד ואתמר אל מלך יושב על כסא רחמים ומתנהג בחסידות".