יום חמישי, 22 בינואר 2015

פרשת בא - להשתמש ביצר הרע

להשתמש ביצר הרע


שמות (יב,ה) "שֶׂה תָמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה יִהְיֶה לָכֶם מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים תִּקָּחוּ".
החיד"א (כסא דוד) מסמל את הכבשים ליצה"ט ואת העיזים ליצר הרע.
כמו שכתוב בגמ' שבת (עז:): "רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה, א''ל: מ''ט עיזי (העיזים השחורות) מסגן ברישא והדר אימרי (הכבשים הלבנות)? א''ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא".

העיזים השחורות שזה היצר הרע וחייליו מגיעים לאדם ראשונים כבר כשהוא נולד – "לפתח חטאת רובץ", והכבשים הלבנות שזה היצר הטוב וחייליו מגיעים רק כשהוא גדול ומתחייב במצוות.

כמו שאנחנו מכירים מעולם המעשה שהקליפה קודמת לפרי.

על פי הקדמה זאת מפרש הבא"ח (בן איש חי – דרושים) את הפס' שפתחנו בו: על האדם ללמוד לעבוד את הקב"ה לא רק מהיצר הטוב אלא אפי' גם מהיצר הרע! "מן הכבשים ומן העיזים תקחו"!!!

לקחת ממנו את הזריזות! את ההשקעה היומיומית! את התחבולות! את ההתלהבות והחימום והחשק שיש בעבירות לקחת לתורה ומצוות!!!

מספר הבא"ח שפעם אחת התווכחו היצר הטוב והיצר הרע מי יותר טוב, הרי שלמה המלך כתב בקהלת (ד,יג): "טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל", אומר היצה"ר אני זקן תקשיב לי, אומר היצה"ט אני חכם ואתה כסיל מי רוצה לשמוע ממך?
בסוף החליטו שהיצה"ר יקבל לילה אחד שליטה מוחלטת על אחד החסידים הגדולים והיצר הטוב לא יפריע לו...
בא אליו היצה"ר בלילה והתחיל לעבוד עליו קשה שיעזוב את התורה וילך ליהנות קצת מהשטויות של העוה"ז בסוף אחרי הרבה שכנועים ואחרי שהיצר הטוב לא נותן קונטרה סגר החסיד את הספרים והלך לדיסקוטק...
כל הלילה החסיד עומד שם ומסתכל כשהיצר הרע בטוח שזהו הוא ברשותו לתמיד... אך בבוקר החסיד חוזר הביתה יושב על המיטה ומתחיל לבכות ולבכות ולבכות. אשתו אומרת לו מה קרה לך בעלי היקר? הוא אומר לה עם דמעות בעיניים עד היום חשבתי שאני עובד את הקב"ה בכל כוחותיי הלילה התברר לי שאני ממש אפס ביחס לאנשים שהיו שם הם רקדו ורקדו וקפצו והשתוללו כל הלילה בכזאת התלהבות שהלוואי והייתה לי בעבודת ה' מהיום אני מקבל על עצמי לעבוד את הקב"ה כפול!!!
לאחר כמה ימים היצה"ט והיצה"ר נפגשים והיצה"ט רואה את היצה"ר עם פנים נפולות, הוא אומר לו מה קרה? עונה לו היצה"ר אני כבר חשבתי שהוא יהיה שלי לנצח ועכשיו כל פעם שאני מגיע לבית הכנסת בשביל להחטיא אנשים בדיבור בתפילה ובמחלוקות אני רואה את החסיד הזה מתפלל בהתלהבות כפולה ממה שהיה פעם! ונתקיים בי הגמ' בסנהדרין (קו.): "הלך הגמל לבקש לו קרניים – וגזזו לו את האוזניים".

הרבי מליובבאוויטש (שולחן שבת) אומר שכשעושים מצווה במסירות נפש כמו קרבן פסח אז לא רק שהיצר הרע לא מפריע אלא הוא גם עוזר כמו המצרים שלא רק שנתנו להם ללכת אלא אפי' השאילו להם כלי כסף וכלי זהב!!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: