יום חמישי, 31 במרץ 2016

פרשת שמיני - משכן על בסיס ענוה

משכן על בסיס ענוה


ויקרא (ט,א): "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל".
בעל הטורים: "ויהי ביום השמיני קרא משה - בגי' היה ביום ראש חדש ניסן. אמר משה לפי שסרבתי ז' ימים בסנה לכך לא זכיתי לשמש אלא ז'".

לא מובן, שבגלל שסרב זכה לשמש הרי זה הפוך! שבגלל שסרב אמור לא לזכות לשמש?
ואם רוצה להגיד שבגלל שסרב זכה רק ל7 אז למה זכה לכמות של ימים שסרב?
ועוד שאלה: בפס' ז' כתוב "קרב אל המזבח", ופרש"י: "שהיה אהרן בוש וירא לגשת, א"ל משה למה אתה בוש לכך נבחרת", מה זאת אומרת מה הוא בוש? הוא הרגע סיים לעשות עגל! והוא צריך עדיין להקריב חטאת כדי לכפר על זה!?
ועוד שאלה למה משה אומר לו "לכך נבחרת" בגלל שעשה חטא ובוש הוא נבחר?

אלא כל השראת השכינה במשכן הייתה תלויה בענווה של הפועלים בה! כמו שכתוב "זבחי אלהים רוח נשברה"!
לכן משה רבינו העניו מכל האדם הקים את המשכן שאמור להתמלא בכבוד ה'!
וזה שמשה סרב להנהיג את עמ"י זה בגלל ענוותנותו, לכן זכה לשמש דווקא בגלל זה את שבעת ימי המילואים במשכן!
לכן אמר משה לאהרן "מה אתה בוש לכך נבחרת" שבגלל שהוא בוש אפילו שויתר על נפשו הגשמית והרוחנית כדי להציל את עמ"י מעוון יותר גדול (שאז יהרג כהן ונביא ביום אחד) ורק לכן הסכים, לכן נבחר כי צריך את היסודות הללו של שברון הלב וענווה ושפלות וויתור שעליהם יעמוד בית ה'!!!

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל: שמעתי פעם מחכם מנשה שלו שסיפר בשם הבא"ח ע"ה, מעשה בשייך ערבי שאמרו עליו שהוא ענו גדול, עד כדי כך שאם היה רואה ילד קטן או סומא שרוצה לעבור את הכביש, היה עוזר להם במסירות גדולה. משסיפרו לרב על העניין התפלא מאוד ואמר איך יכול להיות שגוי שכידוע כולו גאווה ואין לו נשמה טהורה, יתנהג כך? פעם אחת ביקש הרב להתלוות לאותו שייך. השייך שהבין מדוע הרב מלווה אותו, עשה מעשי ענוה בכפליים, והרב רואה ומשתאה. לעת ערב, פנה השיך ואמר לרב: "נו, איך הענווה שלי?". אמר הרב: מעתה אין לי שום פלא על הענווה שלך, את התשובה כבר קיבלתי...

דוד המלך אמר כשהביא את ארון ה' "ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני" כי רק ככה אפשר להביא את ארון ה'!
ולכן אדני המשכן (שהם היסוד של הקרשים) נעשו ממחצית השקל שגם העשיר וגם העני התנדבו אותו דבר ואין שם התנשאות.

ולכן הארון ששם השכינה שורה ומדברת מבין הכרובים כל מידותיו היו שבורות – כי השבור הוא השלם לפני ה'!!!

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: