יום שישי, 25 במרץ 2016

פרשת צו - ככה בדיוק!

ככה בדיוק!


ויקרא (ז,יא): "וְזֹאת תּוֹרַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר יַקְרִיב לַה'".

זהר הקדוש (ח"ג יב:): מכל הקרבנות לא חביבים לפני הקדוש-ברוך-הוא כמו השלמים, בגלל שנמצא על ידו שלום בעליונים ובתחתונים.

נתיבות שלום: ענין קרבן שלמים החביב יותר מכל הקרבנות ועושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, על פי המובא ב״תורת אבות״, שאם יהודי מרוצה מהנהגת הבורא בכל אופן שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו, מדה כנגד מדה מקבל גם הקדוש ברוך הוא את הנהגתו הוא בכל אופן שמתנהג.

מדה זו היא עיקר העבדות, שהפגם הגדול ביותר הוא כאשר יהודי אינו מרוצה מהנהגת הבורא, ועבודתו של יהודי היא להיות מרוצה מהשם יתברך והנהגתו.

יש לומר שזו משמעות קרבן שלמים, שיהודי מקריב אותו בנדבה מתוך היותו מרוצה מהנהגת הבורא, ועל זה נאמר שעושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, שיהודי מרוצה מהנהגת השם יתברך והשם יתברך מרוצה מהנהגתו של יהודי.

לכן חביב קרבן שלמים לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקרבנות, ולכן נאמר בו ״אשר יקריב לה'״, כי הוא מקרב את ישראל לאביהם שבשמים.

היה פעם דיון בין תלמידי המגיד ממעזריטש, "לו הייתי אלוקים, איך הייתי בורא את העולם?"
אחד ענה: הייתי בורא אותו ללא מחלות. השני ענה: הייתי בורא אותו ללא עניים. וכו' וכו'
אמר האדמו"ר הזקן: אילו הייתי אלוקים, הייתי בורא את העולם כפי שהוא כעת - שהרי כך רוצה ה' ולכן הוא נברא כך!

שבוע שעבר אחת המשפחות בקהילה עשתה סעודת הודיה על 'החיים'! על חיי היום -יום שהקב"ה זיכה אותם!!!

כתוב בשולחן ערוך שיהודי חייב לשתות עד שלא יוכל להבחין בין "ברוך מרדכי" ל"ארור המן".

את כל מה שאמרנו אפשר לסכם במשפט הזה – כל מה שקורה לך גם דברים שהם המן וגם דברים שהם מרדכי – בזכות האורות של פורים (שתיה = שת-י"ה = מוחין עצומים) אתה לא מבחין מה טוב ומה לא, מודה לה' על זה ועל זה ואומר ברוך על שניהם!


אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: