יום חמישי, 18 בספטמבר 2014

פרשת נצבים - מעלת בעלי תשובה

מעלת בעלי תשובה


"ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" (דברים ל, ב).
ברכות (לד:): "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".
מדוע מעלתם של בעלי תשובה גדולה כל כך, עד שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במחיצתם?
מסופר על מלך אחד שהיו לו שלושה בקבוקי יין שקיבלם בירושה מאבות אבותיו ושמר עליהם מאוד. והנה, הוצרך המלך לנסוע למדינה רחוקה וקרא לשלושה ממכריו ואוהביו והפקיד בידם את הבקבוקים, ביד כל אחד נתן בקבוק והזהירם לבל יעיזו לפתוח את הבקבוק.
שלושת האנשים הסתקרנו לדעת מדוע המלך מצווה אותם לבל יפתחו את הבקבוק, אין זה אלא מחמת שטעם היין משובח עד מאוד, ולכן רצו לפתוח ולטעום מן היין.
ראובן פתח את הבקבוק ושתה מעט מהיין והיין ערב לו מאוד, הוא לא יכל להתגבר על תאותו ושתה את כל היין שבבקבוק. שמעון רצה אומנם לפתוח, אך מחמת אהבתו למלך התגבר ולא פתח כלל. לוי פתח את הבקבוק ושתה מעט מהיין, ומאד התאוה לשתות עוד מהיין, אך מחמת אהבתו למלך התגבר על עצמו, סגר את הבקבוק, שנשארה בו רק חצי מן הכמות.
לאחר שהמלך חזר, קרא לשלושת האנשים לדעת מה עם בקבוקי היין. ראובן ששתה את כל היין ציוה המלך לתלותו. שמעון שלא נגע כלל ביין, נתן לו המלך מתנה – עשרת אלפים זהובים. לוי ששתה חצי מהכמות, נתן לו המלך עשרים אלף זהובים.
כשראה שמעון כך, התפלא ואמר למלך: "אדוני המלך! והרי אני לא שתיתי כלל ונתת לי עשרת אלפים, ומדוע ללוי, ששתה חצי מן הכמות, נתת לו יותר ממני? והרי הוא עבר על דבריך, ולא די שלא הענשת אותו אלא נתת לו סכום יותר מאשר לי?
השיב לו המלך: אתה לא טעמת מהיין, ויתכן מאוד שאם היית טועם היית שותה את כל אשר בבקבוק, כי לא היית יכול להתגבר על תאותך מחמת ערבות היין, אבל לוי שתה חלק מהיין וטעם את טעמו הערב והמשובח, ועם כל זה התגבר על עצמו ולא שתה את השאר, הרי ראיה לכך שהוא מחבב אותי ולכן הכפלתי לו את הסכום.

והנמשל, הצדיק שלא עשה מעולם עוונות ולא טעם את טעמם, לא עמד בניסיון. כה התרגל מקטנותו לעשות רק מצוות ולא טעם את טעמם של העוונות, ועל כן אין הוא עומד כל כך בניסיון.
מה שאין כן בעל תשובה, שטעם חלק גדול מחייו את טעמם של העוונות והתרגל אליהם, ובכל זאת התרחק מהם מחמת אהבתו לבורא יתברך, הרי הוא עומד בניסיון קשה כל ימי חייו ועל כן מעלתו גדולה!
למה הוא נקרא בעל תשובה? – הוא התחתן איתה!
הוא חי בתשובה כל יום וכל רגע כמו בעל ואשתו, הוא כל היום מתמודד, רב עם התשובה אח"כ עושה איתה שלום בית אוהבים יותר אוהבים פחות אבל כל הזמן מסביב לתשובה... כמו משברי ים שעולים ויורדים, אחת התקיעות היא שברים כנגד החיים האלו.
לכן התורה מורידה בפניו את הכובע!!!

שנזכה לחזור בתשובה שלמה לה' יתברך!

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: