יום שישי, 22 במאי 2015

פרשת במדבר - פיוט לכבוד שבט לוי

פיוט לכבוד שבט לוי


אבן-טובה ברקת נתיחדה[1], בחושן היא מזהירה.

ימנה בדד שבט מיוחד, כיאה ללגיון מלך נורא[2].

תת-עליהם היום ברכה[3], על שלא עבדו עבודה זרה[4].

ממונה אחר ממונה, משבט זה לא יִגָּרַע[5].

רב-מורה משבט זה, אסוקי דשמעתא בָּמְסוֹרָה[6].

יורו משפטיך לאומתך[7], בעזרתם לא תנטש התורה[8].

הניצנים נראו באדמה, אלו שבט לוי בעלי אורה[9].

וקדשת את הלוים[10], יוצקי מים משרתים בטהרה.

שלושים מינוי על אחרים[11], וְעָבַד הלוי[12] צנוע בשררה.

עתיד ללוות את הבנים, במעלות השכינה עד אִיכְשַׁר דָּרָא[13].*אשמח להערות והארות לשיפור הפיוט.
** אפשר לנסות לשיר את הפיוט במנגינה של 'אגדלך אלוהי כל נשמה'.
***נכתב לרגל יום ההולדת של גיסי הרב איתמר יהושע לוי (מופיע באקרוסטיכון).

[1] שמות (כח,יז) תרגום יונתן, רבינו בחיי: "ברקת נתן ללוי".
[2] רש"י (במדבר א,מט).
[3] שמות (לב,כט).
[4] חגיגה (ו:).
[5] רמב"ם (הלכות עבודת כוכבים א,ג).
[6] יומא (כו.).
[7] רמב"ם (הל' שמיטה ויובל יג,יב).
[8] רמב"ם (הלכות עבודת כוכבים א,ג).
[9] מדרש רבה (שמות טו).
[10] זוה"ק (ח"ג קמו:).
[11] רמב"ן (במדבר ח,כד).
[12] במדבר (יח,כג).
[13] מדרש רבה (בראשית עא,ד).

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: