יום חמישי, 28 במאי 2015

פרשת נשא - שלום בית

שלום בית


במדבר (ו,כו): "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".
משה רבנו מצווה  את אהרון לברך את בני ישראל, ומסיים במלים: "וישם לך שלום", ללמדך שהעיקר - הוא השלום.
גם עשיר עם הרבה נכסים €$€$ אם אין לו שלום בביתו, הרי אין בידו מאומה. כי הברכה תלויה בשלום!
כדברי חז"ל (עוקצין ג,יב): "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא - השלום, שנאמר: ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
והקב"ה ציווה דווקא את אהרן הכהן לברך את בנ"י כי הוא תמיד החזיק בשלום! כמו שאמרו חז"ל (אבות א,יב): "הוי מתלמידיו של אהרון: אוהב שלום, ורודף שלום".
מובא במסכת כלה רבתי: "שמונים אלף בחורים קוראים בשם אהרון יצאו אחר מיטתו", והם היו מאותם הורים שרצו להתגרש, ואהרון עשה שלום ביניהם.
כתוב בפרשת סוטה שאם אדם היה חושד באשתו שסטתה מדרכה, היה הולך לכהן וכותב על הקלף את שם ה' ומוחה אותו במים.


אמר הקב"ה גדול הוא השלום ששם ה' שנכתב על הקלף ימחה על המים, בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו.

כשמישהו כועס על אשתו שלא נותנת לו ללכת לשיעור, ללמוד תורה, להתפלל, שיחשוב לרגע:
אם אשתך תגיד לך ללכת למחוק ספר תורה רח"ל, אם לא, היא הולכת להורים שלה, מה אתה עושה?
אז תדע לך שקב"ה מעדיף שתמחוק את ספר התורה (חולין קמא.)! עובדה שהוא מוחק את שמו בשביל זה!!! 
מובא בתלמוד ירושלמי (סוטה פ"א ה"ד): רבי מאיר היה רגיל לדרוש בבית הכנסת בכל ליל שבת, והייתה אשה אחת רגילה לשמוע את דרשותיו, פעם אחת איחרה לחזור מהדרשה לביתה, ומצאה נרה כבה. אמר לה בעלה: היכן היית? אמרו לו: לשמוע את רבי מאיר. נשבע לה הבעל שלא תיכנס לביתה עד שתלך ותירק בפניו. צפה רבי מאיר את הדבר ברוח קדשו, ועשה את עצמו חולה בעיניו, ואמר: כל אשה שיודעת ללחוש לעיניים, תבוא ותלחש בעיניו. אמרו לה שכנותיה: זו הזדמנות שתשובי לביתך, עשי עצמך שאת לוחשת לו ותירקי בפניו. באה לרב, אמר לה: יודעת את ללחוש לעין? ומיראתה מפניו - אמרה לו שאינה יודעת. אמר לה: מכל מקום תירקי בעיני שבע פעמים. אחר שירקה אמר לה: לכי אמרי לבעלך, שפעם אחת אמר לך לירוק בפני וירקת שבע פעמים. אמרו לו תלמידיו: אילו אמרת לנו היינו מביאים אותו ומלקים אותו עד שהיה מתרצה ומתפייס עם אשתו. אמר להם: ולא יהא כבוד מאיר ככבוד קונו? ומה אם שם הקדוש שנכתב בקדושה - אמר הקב“ה: שימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, כבוד מאיר לא כל שכן?

מה צריך ממך? רק שתבקש סליחה לא שירקו לך בעין!!!
אבל אני צודק!!!

בסדר, לא אמרנו שהיא צודקת... רק תבקש סליחה!!!

*מה השלוש מילים הכי חשובות בנישואין?
לא "אני אוהב אותך"...
אלא: "אני טעיתי, סליחה"!!!

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: