יום חמישי, 20 בנובמבר 2014

פרשת תולדות - להפיץ את האמונה (למה הורסים בתי כנסת...)

להפיץ את האמונה (למה הורסים בתי כנסת...)


בראשית (כו,טו): "וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים ומלאום עפר".
מסופר על הרבי מזידיטשוב שבא אליו חסיד ואמר לו שיש פונדק אחד שהוא יכול לקנות מהפריץ אבל אין שם מים ואמר לו לקנות לחפור כמה מטרים ולבוא אליו החסיד בא אליו לאחר שעשה כך והרבי כתב על קלף את הפסוק "ויחפרו עבדי יצחק באר ויבואו ויגידו לו ויאמרו מצאנו מים"! ואמר לו תזרוק את זה לבור וכמובן שנבעו מים... לאחר כמה זמן שהיהודי מאוד התעשר בזכות הבאר שהייתה לו יהודי אחר קינא בו ושיחד את הפריץ שייתן לו את הפונדק... אז החסיד הלך לרבי וסיפר לו, והרבי נתן לו קלף לזרוק לבאר שכתוב עליו: "וכל הבארות אשר חפרו עבדי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר" והבאר נסתמה והפונדק התרוקן ושיירות כבר לא עברו שם והתושבים התלוננו לפריץ שמאז שהחסיד עזב האזור התרוקן וכדאי להחזיר לו את הבעלות... והחזיר לו את הפונדק והרבי נתן לו קלף עם הפסוק "ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שם המקום רחובות לאמר עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ"! וכמובן שהבאר נבעה מחדש...
אבל מה העניין של הבארות האלו???
למה מספרים לנו את זה?
למה זה מעורר את זעמם של הפלשתים?
תשובה: ייעודו של אברהם היה הפצת האמונה בה' יתברך!
הרב מבריסק: הוא התפרסם בעולם בזכות זה עד כדי כך שכשיוסף מחפש את אחיו הוא לא צריך לפרט מי הוא ומי הם אלא "את אחי אנכי מבקש" וכבר יודעים מי אלה ולאן הלכו.
הנצי"ב מוואלוז'ין: אבל לא מספיק לדבר עם מי שקיבל עליו את האמונה אלא בעיקר עם מי שעוד לא – "והיית אב המון גויים".
אברהם אבינו פיתח שיטה מיוחדת להחזיר אנשים בתשובה ולגייר אותם!
הוא בונה אש"ל ומספק את צרכם של האנשים, וגם אם לא הסכימו לברך אח"כ על האוכל אלא לשלם הוא לא התייאש...
אחרי האש"ל הוא מצא עוד דרך – בארות! הבאר היא המקום מפגש השכונתי... (סוג של  בר, בית קפה, מסעדה, פיצוציה...) (אליעזר,יעקב,משה).
ה"כתב והקבלה"[1] מסביר שבשמות של הבארות הוא החדיר לתודעה של כל העולם את השמות מחיי אברהם, לדוגמא: "באר לחי רואי" מלשון הפסוק "ה' יראה לו השה" וככה בדיבור על הבארות מזכירים את האמונה...
ואולי גם ליד הבארות האלו אברהם העמיד אנשים שאמרו לכולם שאפשר לברך במקום לשלם...
עם מות אברהם שהיה מפורסם בעולם התחילו הפלשתים להתנכל לבארות הללו...
אבל לא בגלל שזה מקום להפצת אמונה ח"ו אלא מסיבות "ביטחוניות"! (תקלה לנו מפני הגייסות הבאות עלינו - רש"י הכוונה שיהיה לאויבים מים ויוכלו לכבוש את הארץ בקלות).

או בלשון של היום: "רישום לא תקין", "תנאים סניטאריים לא הולמים", "מבנה שלא עומד בתקן", וכו'!
יצחק מנסה להמשיך את הפעילות – "ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו".
והפלשתים בעצם התנכלותם מוכיחים שיש למקום ערך רוחני!
ואחרי שיצחק מוסר את הנפש ולא מתייאש אז השאירו באר אחת פתוחה – רחובות הנהר!
גם היום אפשר להשתמש בשיטה הזאת לדוג' אתה מעלה טרמפיסט שעדיין לא חזר בתשובה ו"במקרה" יש לך שיעור שמאוד מתאים להחזרה בתשובה שאתה שומע כרגע והוא חייב לשמוע את זה גם לפחות עד שירד מהטרמפ...
אם יש  לך חנות אתה יכול לשים בכניסה שולחן קטן עם תפילין.
אם אתה יכול בעבודה או בבנין שלך לתלות על הלוח מודעות לפעמים, דברי תורה הלכות ועוד...[1] ר´ יעקב צבי מקלנבורג, (1785-1865).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: