יום חמישי, 13 בנובמבר 2014

פרשת חיי שרה - בואו חשבון

בואו חשבון


בראשית (כד,ב) "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו".

מדרש: אליעזר היה 'מושל בכל אשר לו' – שליט ביצרו כמו אברהם אבינו! וזיו איקונין שלו דומה לשל אברהם אבינו[1]!!!

כל זה נאמר על אליעזר שהיה עבד כנעני ועליו אמרה התורה "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו".

איך זכה לזה?

אלא הוא עשה חשבון! אם אני כבר הולך להיות עבד אז הכי כדאי להיות עבד של אברהם אבינו של הקדושה! ומזה זכה להיות "דולה ומשקה מתורת רבו" – היה ראש ישיבת 'דמשק אליעזר'...

כל זה מ'חשבון' אחד...

כל אדם יכול לעשות גם כן חשבון כזה [הרי "יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים" (רש"י בראשית כד,מב)]: הרי "אדם לעמל יולד" אז אם נגזר עלי לעמול לפחות שזה יהיה בקדושה!

אתה רואה שיש לך עכשיו שעה פנויה, אתה יכול לבחור ללמוד בה או לבזבז אותה בשטויות, רק תדע שאם תבזבז אותה בשטויות אתה בכל מקרה תעמול שעה שלמה על משהו של העולם הזה סידורים בעיריה קופת חולים מוסך ועוד... את השעה הזאת אתה תעמול בכל מקרה...

אם גזרו עליך בשמים שתישן פחות הלילה אז או שתקום ותעשה מצוה או לימוד תורה בשעה הזאת או שלתינוק יהיו כאבי שיניים ולילדה כאבי אוזניים ואת השינה הזאת אתה כבר לא תשלים...

עדיף שתלמד תורה...

אבות (ג): "כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ".

כותב ר' יעקב אבוחצירא זצוק"ל שהזוה"ק כותב שרבקה רומזת לשכינה והמים הם כידוע התורה הקדושה.

כשאדם מתפלל לה' שישקה אותו מהתורה הקדושה הוא זוכה לשתות ולהרוות את צמאונו אבל לא רק, אלא גם "לגמליך אשקה" הוא מקבל שפע ברכה והצלחה למקנה ולכל רכושו כי תלמוד תורה הוא אחד הדברים שהאדם אוכל מפרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא"!!!-------
[1] אולי ככה רבקה ידעה איך נראה יצחק בשידוך כי יצחק דומה לאברהם וגם אליעזר דומה לאברהם...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: