Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום ראשון, 2 בספטמבר 2018

ראש השנה - תפילה לשליח ציבור (מכ״י הרמח"ל)


תפילה לשליח ציבור (מכ״י הרמח"ל)

כתב יד הרמח"ל מתוך ספריית היברו יוניון קולג', סינסינטי, אוהיו, ארצות הברית Ms. 633

קודם שיתחיל יכוין אדרירו"ן יואחצצבירו"ן.

טוב לומר ז"פ קול ה' בכח קול ה' בהדר, ויכוין יוד הא ואו הא וכ"ח [אותיות] שלו: יוד ואו דלת, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף.

רבון כל העולמים יהו"ה אלהים אלהי ישראל אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו (תהלים פט,ח) המהולל בקדושת שרפי קדש, המפואר בהמולת כנפי החיות, נשגב ונורא על כל גלגלים ואופנים, מוראך ואימתך על כל מעשיך.

אותי לקחו להתקרב לפניך קהל קדשך זה, הצופה לישועתך ומייחל לרוב רחמך, ואני - פֶּה אין לי למלל ולדבר דבר נגדך. אלהי הרוחות לכל בשר (במדבר טז,כב) ליבי יחיל בקרבי (תהלים נה,ה) יראה ורעד יבוא בי, וכל עצמותי מתגעשים ומיתרי רוגזים מעמוד לפניך. ה׳ אלהים, בושתי ממעשי וכלימתי לנגדי, כי חסר כל כישרון אני, ואיך אפצה פה וארים ראש.

יהי רצון מלפניך אל אלהים יהו"ה אלהי הצבאות, שתחזקני ותאמצני באומץ קדושתך, למען עמך ולא למעני, ולא יבושו ממני עמך בית ישראל, ואל יכלמו בי שלוחי, ותזכני למצא חן ושכל טוב בעיניך, ולרנתי תקשיב ולתפילתי תאזין ובעבודתי תרצה, ואת קולי תקבל באהבה, ותשמע רינוני כרננת שרפי קודש חיות ואפנים, המקדישים שמך בקול המונם ומברכים כבודך ממקומו.

ואל יהי לתפלתי מעכב ומונע, ותבקע לקולינו כל מסך, ותפתח כל שער לתפלתינו, ותחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, שנת רחמים גאולה וישועה, ותברכני בברכת טובתך, ובישועתך תשמחנו, ותמהר לגאלנו, ותקרב צדקתך.

אדיר אדירים, אדיר ונורא, חזקני ואמצני לשורר לפניך, ואל יארע לי שום נזק ותקלה, ואזכה לשמוח בנעימות ימינך נצח, כי אתה ה׳ כל יכול, מאזין תפילה ואין דומה לך.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה׳ צורי וגואלי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!