Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום ראשון, 1 בדצמבר 2013

חנוכה - מזל שיהודה המכבי לא שאל...

חנוכה - מזל שיהודה המכבי לא שאל...


הרב אבינר:
מזל שיהודה המכבי לא שאל פוליטיקאים, שאז היו אומרים לו שיש להתחשב בלחצים בין לאומיים אפשריים, בקונסטלציה הכוללת והוא היה יושב ושוקל ושוקל.
מזל שלא היה יותר מדי אסטרטגים ומומחים צבאיים אחרת, היו אומרים לו שאין סיכוי ל״חלשים נגד גיבורים", ושוברים את רוחו.
מזל שהוא לא שאל סטטיסטיקאים, כי היו מגלים לו את הסוד שאנו "מעטים מול מרובים", והיה נבהל מהשד הדמוגרפי.
הוא גם לא שאל יותר מדי ראשי ישיבות כי אז היו אוסרים לגרום ביטול תורה לתלמידי ישיבות העוסקים בתורה, ואז לא היו נמסרים "זדים ביד עוסקי תורתך".
גם הומניסטים הוא לא שאל כל כך, כי היו מגלים לו את הסוד שנפש אחת מישראל שווה יותר מקילומטרים וחירות לאומית.
בודאי שיפי נפש הוא לא שאל, כי היו מקדירים רוחו, ומטיפים לו שאין זה יפה כלל להרוג ולהיהרג.
הוא לא שאל הוגים עמקנים, שמרוב עמקות היו מבלבלים אותו, מעמידים אותו על סוגיית סדרי עדיפויות, שמא העם קודם, וכולי וכולי.
באשר לפציפיסטים הוא לא שאל כלל, כי היו מעירים עיניו שגדול השלום, ולעולם אין להשתמש באלימות, והרצון הטוב יפתור את הכל.
הוא לא שאל יותר מדי שאלות אלא עשה את חובתו הלאומית והרוחנית, וקפץ מתוך גבורת אריות במסירות נפש נוראה, לתוך הקרב הגדול שהציל את עם ישראל.
ואז באו כל הפוליטיקאים, כל האסטרטגים, וכל הסטטיסטיקאים, כל ראשי הישיבות, כל ההומניסטים וכל יפי הנפש, כל ההוגים וכל הפציפיסטים, ונעשו כולם חכמים אחרי מעשה, והדליקו נרות חנוכה על הניצחון ונרות אלה מאירים את חיינו מהימים ההם עד הזמן הזה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!