יום רביעי, 24 ביוני 2015

פרשת חקת - מיתת צדיקים

מיתת צדיקים


במדבר (כ,א): "וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם".
גמ' מועד קטן (כח.): "למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת... למה נסמכה מיתת אהרֹן לבגדי כהונה? לומר לך: מה בגדי כהונה מכפרים, אף מיתתן של צדיקים מכפרת".
איך זה קורה? מה הצדיק קשור אליי?
אלא כל צדיק וצדיק שקול כחלק מהציבור, אם יותר או פחות.
בהתקפת ישראל על ה'עי' מתו "כשלֹשים וששה איש" (יהושע ז,ה) - כ' הדמיון מלמדת שלא מדובר על מספר מדויק.
הרד"ק מביא מחז"ל שמת יאיר בן מנשה השקול כשלושים ושישה איש, רובה של סנהדרין.
וכן בשמואל א' (ו,יט): "ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון ה' ויך בעם שבעים איש חמישים אלף איש".
רש"י שם הביא מחז"ל: "שבעים איש שכל אחד היה שקול כחמישים אלף, או חמישים אלף איש שכל אחד שקול כשבעים סנהדרין".
מכאן שיש צדיקים ששקולים כנגד המון יהודים.
כותב ה"אור החיים" הקדוש (שמות ל', י"א - ט"ז): "בהילקח איש צדיק ישר קודם זמנו יחצו ימיו כמשפט המתחייב לאנשי דמים ומרמה... לצד חסרון ישראל שנתחייבו לזה אני נוטל את ראשם בעדם לכופר נפשם שלא ימותו כל ישראל... על דרך אומרם ז"ל (שיה"ש רבה א', ס') בפסוק (שיה"ש א,יד): 'אשכול הכופר דודי לי', ואמרו ז"ל (שם): 'איש שהכל בו', הוא כופר נפשם של ישראל...
בשנת תר"ח הייתה מגיפת חולירע בעיר נדבורנא.
ציווה הרב יששכר דב מנדבורנא שירתמו מרכבה ויסיעו אותו ליער ויעמידו את המרכבה לרוחב הדרך ואמר לתלמידים אם יגיע לפה איש זקן עם זקן לבן אל תתנו לו לעבור גם אם יאיים עליכם בכמה איומים...
באמת כך היה, ואיים עליהם אפי' בסכין חדה ולא נתנו לו לעבור, ואז הלך לרב עם פנקס והראה לו משהו ואז נסעו חזרה העירה.
בדרך הרב סיפר להם שראה ספרי חיים וספרי מתים ושיש עוד הרבה מישראל שצריכים למות וביקש מהשמיים שיקחו אותו בעד 12,000 יהודים והסכימו מהשמים וכתב צוואה ונאסף אל עמיו ונעצרה המגיפה...
וכך קרה לר' דוד ומשה ולבבא סאלי ולרב אליהו זצוק"ל ולעוד הרבה צדיקים...
יה"ר שהקב"ה יסתכל על כל הצדיקים הגדולים שכבר נפטרו ויראה שזה מספיק ויקים שכינתא מעפרא ברחמים בזכותם, אמן!

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: