יום שני, 25 בנובמבר 2013

פרשת חיי שרה - לערב את הקב"ה בכל דבר!

לערב את הקב"ה בכל דבר!


הרב יצחק הלוי: ילקוט שמעוני (בראשית כד,קז): "הנה אנכי נצב על עין המים והיה הנערה - ארבעה הן ששאלו שלא כהוגן לשלשה נתן להם כהוגן ולאחד נתן לו שלא כהוגן ואלו הן אליעזר עבד אברהם וכלב ושאול ויפתח. אליעזר והיה הנערה אשר אומר אליה אילו יצתה אמה אחת והשקהו היה משיאה לבן אדוניו זימן לו הקב"ה כהוגן והנה רבקה יוצאת. כלב אמר אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה אילו לכדה עבד אחד היה נותן לו את בתו זימן לו הקב"ה כהוגן וילכדה עתניאל בן קנז. שאול אמר והיה האיש אשר יכנו וגו' אילו יצא כושי אחד או גוי אחד או עבד אחד והכהו היה נותן לו את בתו זימן לו הקב"ה כהוגן ודוד בן איש אפרתי. יפתח אמר והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי אילו יצא חמור אחד או כלב אחד היה מעלה עולה זימן לו הקב"ה שלא כהוגן ויבא יפתח המצפתה והנה בתו יוצאה לקראתו".

מה יפתח עשה שרק הוא קיבל שלא כהוגן???

אצל שאול וכלב זה לא היה סתם משהו פשוט אלא להרוג את גלית או לכבוש את קרית ספר כשהתוס' (תענית ד.) מסביר שהכוונה להחזיר ע"י פלפול את כל ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה רבינו, ואת זה לא יכול סתם אדם לעשות, וזה שהם מתנים את הדברים העצומים הללו זה מראה על ביטחון בה' דווקא שרק הוא זה שיוכל להביא לנו איש כזה ובטח שהוא גם יהיה ראוי להתחתן עם הבת שלהם.

ואליעזר גם ביקש עזרה בזה מה' יתברך "הקרה נא לפני", וגם העמיד תנאי כמעט לא הגיוני (גם שתציע לו לשתות וגם לכל הגמלים 100 ליטר!!!).

אבל יפתח לא ביקש עזרה מה' יתברך בתנאי, וגם העמיד כתנאי: "כל היוצא מפתח ביתי" – זה לא משהו כזה קשה שמצריך סייעתא דשמיא מיוחדת מהקב"ה.

וגם 'העלהו לעולה' לא שח"ו אתן לו את ביתי... וקיבל בהפוכה שאת הבת שלו היה צריך להקריב... והוא בעצמו התפורר... כמו שכתוב בויקרא רבה (לז,ד): "(שופטים יב) ויקבר בערי גלעד בעיר גלעד לא נאמר אלא בערי מלמד שהיה נישול ממנו אבר אבר ונקבר במקומות הרבה".

מה שהמדרש רוצה ללמדנו הוא לעשות השתדלות טבעית אבל לסמוך על ה' יתברך ולערב אותו בכל דבר ודבר!!!

אפי' שאני פה, באמת מי שעושה הכל זה ה' יתברך!!!

הרי הוא מחיה אותך כל שניה ונותן לך את הכח לעשות הכל!

כמו דג במים שחוקר במוחו האם יש מים בעולם...
זה מחיה אותך ומחזיק אותך ומגן עליך וזה כל החיים שלך מה אתה מתלבט???


"עלינו לדאוג שלא להפוך את האינטלקט לאלוהים שלנו. יש לו כמובן הרבה כוח, אבל לא אישיות. הוא לא יכול להנהיג, הוא יכול רק לשרת".


אלברט איינשטיין

וה' יעזרנו על דבר כבוד שמו!!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: