Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום רביעי, 27 בנובמבר 2013

קיצור הלכות חג החנוכה

קיצור הלכות חג החנוכה:

מו"ר הרב ניסים פרץ זצוק"ל בהדלקת נרות חנוכה התשע"א 

ערכתי לעצמי את הלכות חנוכה מתוך הספר 'מקראי קודש' של הרב הררי וחשבתי לזכות את הרבים, כל ההלכות הן לפי פסיקת הספרדים והרב מרדכי אליהו זצוק"ל אלא אם כן כתוב אחרת.

חשוב מאוד להתכונן לפני החג גם בצד המעשי של ההלכות וגם בצד המחשבתי של החג ולפי הכמות שמתכוננים לחג כך הכמות של האורות שמרגישים....

1. יש עניין ללכת עם בגדי שבת ונעלי שבת בחנוכה (הרב פיינשטיין), וכתב הבא"ח (בספרו עטרת תפארת אות כו) טוב שהנשים תלבשנה בגדים יפים ונאים, וישימו תכשיטים לכבוד הדלקת נרות חנוכה, מכיוון שהנס נעשה ע"י נשים זה דבר חשוב מאד. וגם הגברים יתלבשו כפי שהם מתלבשים לכבוד אורחים.

2. צריך לספר לבני הבית את סיפור הנס (עדיף כמובן בצורה מעניינת).

3. אסור להספיד ולהתענות אלא"כ זה תלמיד חכם שמותר להספידו בפניו.

4. אין להזכיר ולדבר על דברים מצערים בחנוכה (הגר"י סלנטר).


5. לא הולכים לבתי הקברות, אבל קברות צדיקים מותר (בא"ח ועוד).

6. נהגו הנשים לא לעשות מלאכה בחצי שעה של הדלקת הנרות ודווקא מלאכה שאסורה בחול המועד, אבל לגברים מותר.

7. נוהגים לאכול מאכלי חלב לזכר הנס של יהודית,ומאכלים מטוגנים לזכר נס פך השמן.

8. האוכל סופגניות בשיעור גדול לא יברך ברהמ"ז אלא על המחיה כיוון שאינן אפויות אלא מטוגנות.

9. יש להפריש חלה מעיסה זו אפילו שהיא מטוגנת אם היא יותר גדולה מ-1.666 ק"ג אך בלי ברכה, ואם יותר גדולה מ-2.486 עם ברכה.

10. אם הסופגנייה או הספנג' נעשו עם שמן זית צריך ליטול ידיים או לאכלה עם מפית (מדין דבר שטיבולו במשקה), ואם נעשו עם שמן רגיל לא צריך.

11. צריך להיזהר במצוות ההדלקה מאוד, "מצות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולקח שמן מן הצדקה ומדליק" (רמב"ם פ"ד הלכה י"ב). וכל הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים.

14. עדיף להדליק בפתח החצר או הבית אבל אפשר גם לכתחילה להדליק בחלון, העיקר שלא יהיה מעל 20 אמה ושיראו האנשים העוברים ברחוב.

15. מי שגר בבניין וממולו יש בניין גבוה יכול להדליק חנוכיה בחלון מעל 20 אמה כיוון שהדיירים ממול יכולים לראות – אבל עדיף שלא, אם ישנה אפשרות אחרת (הרב פיינשטיין).

16. עדיף להניח את החנוכיה בגובה של בין 7 ל 10 טפחים (שהלהבות יהיו בגובה 56-80 ס"מ) (אריז"ל).

17. צריך להתפלל ערבית בשקיעה ולהדליק מייד בצאת הכוכבים (לפי הקבלה מדליקים בשקיעה).

18. מי שלא הדליק בזמן זה יכול להדליק כל הלילה בברכה אם גר ברחוב ראשי, ואם גר ברחוב צדדי יכול עד בערך 11 בלילה בברכה ואח"כ בלי ברכה, ואם גר בישוב יעריך עד איזו שעה עוברים אנשים ברחוב שלו בתדירות גבוהה יחסית ולאחר זמן זה ידליק בלי ברכה, ואם מדליק בתוך הבית יכול להדליק כל זמן שבני הבית ערים או להעיר אחד מבני הבית ואז יוכל להדליק ככל הלילה בברכה עד עלות השחר.

19. אם פספס הדלקה בלילה אחד יכול להדליק שאר לילות בברכה.

20. רק אם יודע שלא יוכל להדליק נר חנוכה בזמן (כל הלילה), יכול להדליק לפני השקיעה (עד שעה ורבע זמנית לפני השקיעה), אבל יניח שמן או נרות שיספיק לעד חצי שעה אחר צאת הכוכבים ויכול להדליק בברכה.

21. צריך להדליק בזמן אפי' שבני הבית יגיעו יותר מאוחר, אלא"כ הם יקפידו עליו שלא המתין להם ואז צריך להמתין עד שעה 23:00 בערך (כל אחד תלוי איפה הוא גר), ואז ידליק גם אם לא הגיעו עדיין.

22. יש הידור בלהוסיף שמן או נרות גדולים שידלקו כמה שיותר אפי' שמה שצריך זה רק עד חצי שעה מצאת הכוכבים.

23. מי שהדליק והשמן או הנר לא מספיק לחצי שעה יכבה את החנוכיה ויוסיף שמן בכמות יותר גדולה וידליק בלי ברכה.

24. בחצי שעה לפני זמן ההדלקה אסור לאכול או להתעסק בדברים הנמשכים זמן, (אלא"כ זו מעוברת שמותר לה לאכול אפי' ביוה"כ), מה שאסור לאכול הוא דווקא פת יותר מכמות של 56 גרם, אבל פירות וכו' אפשר אפי' בכמות יותר גדולה.

25. אפי' ללמוד אסור אבל מרגע ההדלקה לא מחצי שעה לפני כמו באוכל. 

26. מצווה מן המובחר להדליק לפי הסדר עדיפות הבא: שמן זית תוצרת יהודית(אפי' מוצק), שמן זית תוצרת גויים ימ"ש(גם מוצק), שמנים אחרים שעושים אור זך ונקי, נרות שעווה או חלב או פרפין, (כיום מוכרים קופסא ובה ארבעים וארבע נרות צבעוניים, ויש לדעת שהם אינם דולקים חצי שעה, זאת ועוד אם יש לאדם חנוכיה שהמרווח בין נר למשנהו קטן, אזי כל נר מחמם את חברו ונמס יותר מהר והנר כבה לפני שעברה חצי שעה, ולכן ייקח נרות חשובים) (עיין סעיף 75 בהמשך).

27. מותר להדליק את נר החיוב (הנר של אותו הלילה), משמן זית מובחר ואת שאר נרות ההידור משמן רגיל אבל לא חלק בשמן וחלק משעווה. 

28. מותר להשתמש בשמן שנשאר בנרות החיוב מהלילה שעבר לנרות החיוב של היום אבל לא לשמש, ואסור להשתמש בשמן זה לשום דבר אחר ואפי' לא לזרקו לגינה או לכיור אלא לשרוף את מה שנשאר.

29. מהדרין מן המהדרין להדליק בשמן שהוא ראוי לאכילה.

30. שמן של שמיטה: הרב אליהו אוסר והרב עובדיה מתיר.

31. לא יוצאים יד"ח בנרות גז או חשמל או גוזניק, ואם אין לו משהו אחר ידליקם בלי ברכה, ואם רואה כאלו בשוק אפי' אם אין לו חנוכיה אחרת בבית לא יכול לברך על ראייתם.

32. צריך שהחנוכיה תעמוד מאליה ולא תיסמך על שום דבר אחר ואם לא עומדת מאליה לא ראויה להדלקה.

33. טוב שכל אדם יהדר שתהיה לו חנוכיה יפה כמה שיותר לפי כוחו ולפי מה שיפה בעיניו.

34. אסור להדליק כלום מהאש של נרות חנוכה אפי' את השמש וכל שכן סיגריה עד חצי שעה לאחר ההדלקה (או השקיעה אם הדליק לפני השקיעה), ועדיף לעשות תנאי כשמדליקים להקצות רק את הכמות של השמן שתדלוק חצי שעה ראשונה למצווה, ובשאר יהיה מותר להשתמש.

35. הדלקה עושה מצווה! אבל צריך להדליק איפה שתהיה מונחת, ואם העביר אותה לאחר ההדלקה יכבה ויחזור להדליק שם בלי ברכה.

36. מותר לטלטל את הנרות חנוכה לצורכם, כגון שאחר שהדליק התחילה לנשוב שם רוח שאינה מצויה והנרות הולכים להיכבות.

37. בגלל שהדלקה עושה מצווה אם פתאום כבו הנרות בגלל משהו שהוא לא מצוי ולא ידעת עליו לפני כן, לא חייבים להדליק מחדש את הנרות אפי' אם עוד לא עבר חצי שעה מההדלקה, אבל עדיף לחזור ולהדליק בלי ברכה.

38. אם הניח את הנרות מראש במקום עם רוח וידע שיכול להיות שיכבו, ובאמת נכבו חייב להדליק מחדש בלי ברכה.

39. אם כיבה בעצמו את הנר בשוגג – אינו חייב להדליקו שנית אבל עדיף שידליק , אם כיבה במזיד חייב להדליק מעיקר הדין בלי ברכה.

40. אדם חולה ח"ו או שאינו בבית יכול למנות שליח שידליק עבורו את הנרות בביתו ויכול למנות גם את אשתו.

41. הַבֵּן אִישׁ חַי הֵבִיא סִימָן נָאֶה לְסֵדֶר הַבְּרָכוֹת עַל-פִּי הַפָּסוּק: "עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף (לְהַדְלִיק) וְשִׂים אוֹתוֹ עַל נֵס (שֶׁעָשָׂה נִסִּים) וְהָיָה כָּל הַנָּשׁוּךְ וְרָאָה אוֹתוֹ וָחָי" (שֶׁהֶחֱיָנוּ). ואין להפסיק בדיבור בין הברכות להדלקה ואם הפסיק ודיבר בעניין ההדלקה ישתוק וידליק ואין צריך לברך שנית, ואם דיבר שלא מעניין ההדלקה יגיד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ויחזור על ברכת "להדליק" בלבד וידליק שנית.

42. אם שכח ברכת "שהחיינו" בלילה הראשון יברך בלילה הבא או בלילות האחרים שנזכר.

43. בלילה הראשון מדליקים את הנר הימני ביותר ובלילות אח"כ מוסיפים נר משמאלו ומדליקים אותו ראשון ופונים ימינה לשאר הנרות וכך כל הלילות, לא משנה היכן החנוכיה מונחת בימין או בשמאל הפתח. 

44. מי שלא הדליק באותו לילה ואין באפשרותו להגיע לחנוכיה בהמשך הלילה ואין מי שידליק עבורו, כשרואה באותו לילה חנוכיה (כשרה לא חשמלית) שמישהו אחר הדליק מברך "שעשה ניסים", ובלילה הראשון גם "שהחיינו".

45. מי שאחרים (בנו, אשתו, או כל אחד אחר שמינה כשליחו) מדליקים עבורו לא יכול לכוון לא לצאת ידי חובה בהדלקתם וללכת להדליק בעצמו בברכה.

46. אף הנשים חייבות בהדלקת נר חנוכה ויוצאות ידי חובה ע"י אביהם או בעליהן, ולכן יכולות אף להוציא מישהו אחר ידי חובה, וצריך שהבעל ידע שמדליקים עליו ויכוון לצאת ידי חובה, ואם הגיע הביתה וראה שהדליקו עבורו ידליק שוב ולא יברך.

47. אם אין איזה שהוא אונס עדיף שהבעל ידליק ואשתו תצא בהדלקתו.

48. ילד שהוא מעל גיל חינוך (9) אבל עדיין לא הגיע לגיל בר מצווה יכול להדליק אבל לא להוציא אחרים ידי חובה.

49. אורח צריך להשתתף עם בעל הבית בלפחות פרוטה ממחיר השמן (10 אג').

50. אורח שאינו מדקדק עם בעל הבית בחישוב הסכומים על אכילתו שם כגון זוג אצל הוריהם אין צריך להשתתף בפרוטה ויכוון לצאת יד"ח.

52. אם מתארח אצל מישהו וחוזר אח"כ לביתו ידליק בביתו עד הזמן שאפשר להדליק מבחינת הרחוב או כל הלילה כל עוד בני ביתו ערים ורואים את החנוכיה גם מבפנים.

53. בחורי ישיבה או חיילים או בנות באולפנה (רווקים/ות), פטורים מהדלקה כי הוריהם מדליקים עבורם ועדיף שישתתפו בפרוטה עם רווק אשכנזי וידליק בברכה עבורם, ואם אין בנמצא אפשר שרווק ספרדי ידליק עבור כולם בלי ברכה, אבל מי שאין לו הורים שידליקו עבורו (ל"ע) ידליק בעצמו בברכה. 

54. קבוצת מטיילים שנמצאת מחוץ לביתם ואין להם חדר שישנים בו באותו לילה (מלון וכד') ידליקו בברכה איפה שהם מתפללים ערבית.

55. מי שנמצא בבית מלון ידליק בחדר שישן בו ולא בחדר האוכל.

56. אפשר להדליק בבית הכנסת רק אם יש מניין של אנשים מעל בר מצווה ולעניין זה נשים לא מצטרפות להשלים לעשרה.

57. נוהגים להדליק חנוכיה בביהכ"נ גם בתפילת שחרית בלי ברכה.

58. בער"ש חנוכה יתפלל מנחה לפני הדלקת הנרות ואח"כ ילך לביהכ"נ, ואם לא התפלל לפני במניין יתפלל יחיד בבית ידליק חנוכיה וילך לביהכ"נ לשמוע קדושה וחזרת הש"ץ של מנחה עם הציבור.

59. בער"ש חנוכה מדליקים קודם כל נר חנוכה ואח"כ נרות שבת.

60. מי שהדליק נרות שבת לפני נרות חנוכה וטרם קיבל שבת במחשבתו יכול להדליק נרות חנוכה בברכה.

61. בער"ש חנוכה יש לשים כמות שמן כך שתספיק לדלוק עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים, ואם אין לו מספיק שמן ישים לפחות בנר הראשון של אותו היום שמן מספיק עד חצי שעה אחר צאה"כ, ובשאר הנרות של ההידור ישים כמה שנשאר לו.

62. מי שיש לו שמן או נרות שמספיקים רק לנרות חנוכה או רק לנרות שבת ידליק של שבת.

63. במוצ"ש אחר שמגיע לביתו יבדיל ואח"כ ידליק נרות חנוכה.

64. מי שמבדיל לאחר הדלקת נרות חנוכה (כגון בביהכ"נ) לא יברך "בורא מאורי האש" על החנוכיה.

65. מי ששכח "על הניסים" בתפילה - אם נזכר לפני שאמר את השם ה' של הברכה שאח"כ ("הטוב שמך ולך נאה להודות"), יאמר על הניסים וימשיך רגיל משם אפי' שאמר כבר "ברוך אתה", ולא יאמר "למדני חוקיך", ואם אמר שם ה' לא יחזור ויכול להגיד אחר ה"יהיו לרצון" הראשון או השני: "מודים אנחנו לך על הניסים וכו' ".

66. אם טעה וחשב שצריך לחזור מראש התפילה והתחיל לחזור יפסיק איפה שנזכר. אם נזכר בדיוק אחרי "ברוך אתה ה'" יגיד "למדני חוקיך" ואז יפסיק.

67. מי שנמצא באמצע העמידה ורואה שלא יספיק להגיע לסיים בזמן ולומר קדושה עם הציבור אינו יכול לדלג על אמירת "על הניסים" ואפי' על "יעלה ויבוא" לא יכול לדלג אפי' בערב ר"ח.

68. אם שכח על הניסים בברכת המזון: אם אמר שם ה' של הברכה הבאה לא חוזר ולא יאמר "למדני חוקיך", וטוב שיוסיף ברחמן: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיה וכו'" ואם לא אמר שם ה' יכול לחזור .

69. אם המשיכו את הסעודה של היום השמיני של חנוכה עד הלילה של היום התשיעי לא יאמרו "על הניסים" בברכת המזון.

70. אומרים הלל שלם בכל ימות החנוכה בברכה, וגם הנשים חייבות לברך!

71. אין אומרים תחנון במנחה ערב חנוכה ולא במשך כל החנוכה.

72. בשיר של יום לא אומרים: "השיר שהיו הלויים אומרים בביהמ"ק".

73. אחרי שיר של יום נוהגים להגיד "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד...".

74. לא אומרים "במה מדליקין" בער"ש חנוכה.

75. אפשר לשים את הנרות חלב בהקפאה כדי שידלקו לאט אם אלו נרות שדולקים פחות מחצי שעה כך שידלקו יותר.

76. מי שקיבל ביפר או אירוע דחוף אחר בדיוק אחרי שבירך לפני שהדליק ידליק את הנר הראשון ויכול מישהו אחר להדליק את נרות ההידור (נגיד שזה הלילה האחרון אז את ה-7 נרות האחרים), אפי' שהקודם ברך.

77. צריך להקפיד להגיע לביתו לפני זמן ההדלקה אפי' אם יש לו אפשרות לצאת יד"ח במקום אחר (אצל חברו וכד') אם מתכנן אחר ההדלקה לחזור לביתו, או שיגיד לאשתו שתדליק עבורו בביתו כי מצווה בו יותר מבשלוחו.

78. כתוב שבסעודת שבת שבחנוכה ירבה במאכלים, וכן בסעודת ר"ח וחנוכה. ואם אינו יכול להרבות במאכלים, יעשה שינוי בסעודתו כגון שיאכל פרי מיוחד או ישתה יין באמצע הסעודה.

חנוכה מאיר ושמח!!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!