Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום חמישי, 3 באוגוסט 2017

ט"ו באב - תיקוני הזהר

ט"ו באב - תיקוני הזהר


הרב פרץ זצוק"ל: ידוע המנהג שנוהגים לומר 'תיקוני הזוהר' כל חודש אלול עד יום הכיפורים (ראה בהקדמת הכסא מלך לרב בוזאגלו, אלף המגן, הקדמת בניהו לתקונ"ז, אור צדיקים בשם המהר"ם פאפירש בשם האריז"ל, ספר מועד לכל חי לר' חיים פלאג'י).

ספר 'תיקוני הזוהר' מחולק בדיוק לארבעים יום, אבל הבעיה היא ההקדמה שהיא מאוד ארוכה. אז יש שמספיקים אותה בערב ראש חודש אבל בד"כ אי אפשר להספיק אותה גם אם לומדים כל ערב ראש חודש. לכן מתחילים ללמוד מט"ו באב עד יום הכיפורים.

בזה יש רמז למה שאמרו חז"ל "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים".

הכוונה היא, מהם ימים טובים לישראל? כשישראל לומדים 'תיקוני הזוהר' – עושים טובה לכל ישראל. עושים את הימים טובים, ממתקים את הדין. 

מה זה טוב ולא טוב? מתי שיש דין זה לא טוב, ומתי שיש רחמים ויש חסדים אז הכל נמתק, הכל טוב. 

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים - שבט"ו באב מתחילים תקוני הזוהר וההקדמה, וביום הכיפורים צריכים לסיים...

דברים (כט,ט-י): "אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם... מֵחֹטֵב עֵצֶיךָ עַד שֹׁאֵב מֵימֶיךָ".

ספר התודעה: "חוטב עציך" - טו' באב שהוא יום אחרון להבאת עצי המערכה, "שואב מימיך" - שמחת בית השואבה סוף זמן ניסוך המים.


כל התקופה הזאת מטו' באב עד שמחת בית השואבה אנו נצבים לפני ה'!!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!