יום שלישי, 16 במרץ 2021

הלכות פסח שחל במוצאי שבת

 הלכות פסח שחל במוצאי שבתתענית בכורות - מקדימים ליום חמישי.


בדיקת חמץ - מקדימים לבדוק ביום חמישי בערב בצאת הכוכבים. ומברכים בזמן הבדיקה על ביעור חמץ כמו בכל שנה. 


שריפת חמץ - בבוקר שישי מבערים את החמץ בשריפה, ולא יאמר את נוסח הביטול לאחר השריפה, אלא ימתין לאומרו בשבת אחרי ארוחת הבוקר.


חמץ נותר - בשנה זו, לאחר שריפת החמץ, עדיין אין החמץ נאסר באכילה ובהנאה.

לכן, את החמץ שרוצה לאכול ביום שישי בליל שבת וביום שבת בבוקר - יצניע במקום מיוחד שלא יתפזר. ויש לשים לב שהילדים הקטנים לא יפזרו את החמץ.


מיקום סעודות השבת - טוב לאכול את סעודות השבת במקום מיוחד בחצר או במרפסת על מנת שלא יתפזרו פירורי החמץ בביתו. והטוב ביותר הוא לאכול עם פיתות שאינם מתפוררות.


סוף זמן אכילת חמץ - לאחר שסיים את סעודת בוקר יום השבת והגיע סוף זמן אכילת החמץ - כיון שבשבת אין אפשרות לבער את החמץ בשריפה - יאסוף את כל החמץ שבבית בתוך ניילון ונייר ויזרקם לפח האשפה הציבורי, או שיפורר את החמץ ויזרקם לשירותים, או יתן אותו לגוי כל זמן שמותר החמץ עדיין בהנאה. 


ביטול החמץ - לאחר מכן - יבטל את החמץ בפיו, ויאמר: ״.... דחזיתיה ושלא חזיתיה... וכו׳״.


סעודה שלישית - אין אפשרות לאכול מצה ביום השבת כיון שהוא ערב פסח, לכן את סעודה שלישית יעשה לאחר תפילת מנחה גדולה של שבת - בעוגות קמח מצה ויברך מזונות ואחר כך על המחיה.

אם אין לו עוגות כאלה יקיים סעודה שלישית במצה מבושלת או מטוגנת. או בבשר ודגים. ואם גם זה לא הכין - יקיים סעודה שלישית בפירות, רצוי משבעת המינים.


שנת צהרים - מותר ורצוי לנוח בשבת כדי שיהיה לו כוח לליל הסדר כראוי לספר בסיפור יציאת מצרים שהיא המצווה העיקרית בליל הסדר, אך לא יאמר כן בפיו ״שהולך לישון כדי שיהיה לו כוח בלילה״.


* תודה רבה לרב חננאל יפרח על הסיכום הנפלא הזה.

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: